Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 20 lat
POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Sprawozdania

Majątek Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest przedstawiony w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata.

Sprawozdanie za 2004 rok
Sprawozdanie za 2005 rok
Sprawozdanie za 2006 rok
Sprawozdanie za 2007 rok
Sprawozdanie za 2008 rok
Sprawozdanie za 2009 rok
Sprawozdanie za 2010 rok
Sprawozdanie za 2011 rok
Sprawozdanie za 2012 rok
Sprawozdanie za 2013 rok
Sprawozdanie za 2014 rok
Sprawozdanie za 2015 rok
Sprawozdanie za 2016 rok
Sprawozdanie za 2017 rok
Sprawozdanie za 2018 rok
Sprawozdanie za 2019 rok
Sprawozdanie za 2020 rok

Sprawozdanie za 2021 rok
Sprawozdanie za 2022 rok

Na podst. art. 23 ust.6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sprawozdania finansowe i merytoryczne za poszczególne lata publikowane są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przeprowadzone kontrole:

W roku 2009 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie przeprowadził w Dziele Pomocy św. Ojca Pio kontrolę skarbową w zakresie „Prawidłowości gospodarowania środkami otrzymanymi z tytułu wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2007-2008”. Czynności kontrolne przeprowadzone były w okresie od 30 czerwca 2009 roku do 19 sierpnia 2009 roku i nie wykazały w tym zakresie nieprawidłowości.


Skip to content