Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 20 lat
POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Zarząd i Rada Dzieła

ZARZĄD DZIEŁA POMOCY ŚW. OJCA PIO:

br. Konrad Baran OFMCap – dyrektor

Jest kapłanem w zakonie braci kapucynów, gdzie pełnił dotychczas funkcje wicemagistra postulatu, katechety, duszpasterza młodzieży i referenta powołaniowego. Swoją przygodę z Dziełem rozpoczął w 2020 roku. Od tego momentu można go spotkać w Punkcie Wydawania Żywności, w świetlicy oraz w poradni psychiatryczno – psychologicznej. A w wolnych chwilach przemierza górskie szlaki lub krakowskie błonia (na rolkach!). W klasztorze kapucynów jest odpowiedzialny za wspólnotę „Alpha”, a w Dziełowej rzeczywistości koordynuje Dział Administracyjny oraz Dział Pomocy Doraźnej. Współprowadzi także grupę wsparcia dla osób bezdomnych „Zielona Mila”. Funkcję dyrektora Dzieła pełni od 1 lipca 2024 roku.

Jolanta Kaczmarczyk – zastępca dyrektora

Z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio jest związana od początku jego istnienia. Z wykształcenia jest doradcą podatkowym, ale swoje życie zawodowe związała z pracą na rzecz Dzieła. Od 2007 roku pełni w nim funkcję zastępcy Dyrektora. Wiedzę w zakresie zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych pogłębiła na szkoleniach. Najbardziej znaczącym był Program Menedżerowie NGO (Promengo) Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich FAOO (edycja I) oraz ukończenie Programu Liderzy PAFW Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest członkinią Rady ds. dialogu społecznego w obszarze ds. bezdomności oraz Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Działalność na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych jego utratą jest jej bardzo bliska i tym osobom chce oddawać swoje umiejętności, czas oraz pracę zawodową.

br. Jacek Waligóra OFMCap – członek zarządu

Pochodzi z Wielkopolski. W 1985 roku rozpoczął życie zakonne we wspólnocie Braci Mniejszych Kapucynów, a od 1992 roku jest kapłanem. W latach 1999–2005 oraz 2008–2014 brat Jacek był przełożonym Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Jako Minister Prowincjalny był obecny przy powstawaniu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a od 1 lipca 2021 do 1 lipca 2024 pełnił w nim funkcję dyrektora. Ważny jest dla niego codzienny kontakt z osobami ubogimi i bezdomnymi. Dlatego chętnie spotyka się z podopiecznymi Dzieła przy okazji wydawania żywności oraz podczas strzyżenia włosów, gdzie ujawnia, nabyte w zakonie, umiejętności fryzjerskie. Tak w zakonie, jak i w Dziele, jego życiowym priorytetem niezmiennie pozostaje głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu.

RADA DZIEŁA POMOCY ŚW. OJCA PIO:

Krzysztof Mazur – przewodniczący rady

Rafał Świeżak – członek rady

Monika Oliwa-Ciesielska – członek rady

br. Artur Aliszewski OFMCap  członek rady

br. Tadeusz Starzec OFMCap – członek rady

Skip to content