Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 20 lat
POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Nasz patron

Prowadź nas Ojcze Pio

Ojciec Pio widział człowieka we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym i duchowym. Doskonale rozumiał ludzkie cierpienie. Mimo ogromnego fizycznego bólu, jaki mu towarzyszył, aktywnie angażował się w pomoc potrzebującym. Dla każdego pragnął tego, co najlepsze. A przede wszystkim troszczył się nie tylko o doczesność, ale również o życie wieczne.

Postać św. Ojca Pio kojarzy się z licznymi charyzmatami oraz cudami, które dokonały się jeszcze za jego życia. Jedno z jego największych dzieł, które trwa po dzień dzisiejszy to Domu Ulgi w Cierpieniu. Jest to szpital, znajdujący się w San Giovanni Rotondo. Początkowo w opuszczonym budynku klasztoru sióstr klarysek działał mały szpital dla ubogich, który został zniszczony przez trzęsienie ziemi. Po II wojnie światowej Ojciec Pio zainicjował budowę nowoczesnej placówki medycznej – Domu Ulgi w Cierpieniu – która może przyjąć ponad 1000 pacjentów.

Podobną drogą idzie Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Zaczęło się od skromnej pomocy przy klasztorze braci kapucynów w Krakowie. Osoby ubogie mogły otrzymać tu żywność oraz wziąć prysznic. Z czasem było coraz więcej osób oferujących wsparcie materialne oraz swoje ręce do pomocy. Nie bez znaczenia Dzieło obrało za swojego patrona właśnie Ojca Pio. Jego osoba jest przykładem jak postępować względem bliźnich i wskazuje kierunek, w którym warto iść – zawsze stawiając na czele dobro drugiej osoby. Na wzór świętego Ojca Pio staramy się aby Dzieło było dla osób potrzebujących miejscem ulgi w ich cierpieniu.

Skip to content