Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 20 lat
POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Ludzie Dzieła

Wspólnie szukamy drogi do domu

Każda z osób tworzących Dzieło jest wyjątkowa. Choć różni nas wiele – zawód, umiejętności, osobowość – to dzięki tej różnorodności nawzajem się ubogacamy i uzupełniamy w dążeniu do celu. A jest nim poszukiwanie drogi do domu wraz z tymi, którzy go nie mają.

OSOBY BEZDOMNE

To zwykli ludzie, którzy z różnych przyczyn utracili swój dom. Czasem z powodu choroby, utraty pracy lub więzi rodzinnych. Przyczyn bezdomności jest wiele, każdy człowiek ma własną historię, ale jedno jest wspólne: bezdomność to tragedia człowieka, pozostawionego samemu sobie… W poszanowaniu wolności i godności drugiego człowieka, Dzieło pomaga rocznie blisko 1600 osobom bezdomnym w ich drodze powrotu do domu.

BRACIA KAPUCYNI I PRACOWNICY ŚWIECCY

Pracownicy Dzieła to nie tylko osoby świeckie, ale również trzech braci kapucynów. Razem szukają najlepszych sposobów pomocy osobom bezdomnym. Praca w Dziele jest ciekawa i rozwijająca. Przede wszystkim jednak to praca z misją, której celem jest dobro drugiego człowieka. A zgrany zespół jest nieoceniony! To kluczowy element efektywnej pracy i pomocy osobom potrzebującym.

WOLONTARIUSZE

Bez nich nie byłoby możliwe pomaganie osobom bezdomnym na tak szeroką skalę. Codziennie można ich spotkać w Dziele podczas stałych dyżurów lub sezonowych akcji. Niezależnie od wieku i wolontariackiego stażu, każdy służy takimi umiejętnościami, jakie posiada, a wszystkich łączy wrażliwość na cierpienie osób ubogich oraz wielkie serce do pomagania.

DARCZYŃCY

Gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli nie byłoby Dzieła… Ich wiara w drugiego człowieka przenosi góry trudności, z którymi każdego dnia borykają się osoby bez domu. Każda pomoc finansowa, rzeczowa, modlitwa, dobre słowo to wiatr w żagle dla podopiecznych Dzieła, będących na drodze powrotu do domu.

Skip to content