Sprawozdania

Majątek Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest przedstawiony w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata:

Sprawozdanie za 2004 rok
Sprawozdanie za 2005 rok
Sprawozdanie za 2006 rok
Sprawozdanie za 2007 rok
Sprawozdanie za 2008 rok
Sprawozdanie za 2009 rok
Sprawozdanie za 2010 rok
Sprawozdanie za 2011 rok
Sprawozdanie za 2012 rok
Sprawozdanie za 2013 rok
Sprawozdanie za 2014 rok
Sprawozdanie za 2015 rok
Sprawozdanie za 2016 rok
Sprawozdanie za 2017 rok
Sprawozdanie za 2018 rok
Sprawozdanie za 2019 rok
Sprawozdanie za 2020 rok

Na podst. art. 23 ust.6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sprawozdania finansowe i merytoryczne za poszczególne lata publikowane są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przeprowadzone kontrole:

W roku 2009 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie przeprowadził w Dziele Pomocy św. Ojca Pio kontrolę skarbową w zakresie „Prawidłowości gospodarowania środkami otrzymanymi z tytułu wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2007-2008”. Czynności kontrolne przeprowadzone były w okresie od 30 czerwca 2009 roku do 19 sierpnia 2009 roku i nie wykazały w tym zakresie nieprawidłowości.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl