Pomoc mieszkaniowa

Pomoc [color]mieszkaniowa[/color]

Domowa szkoła życia

Dzieło prowadzi 12 mieszkań, w których osoby i rodziny bez domu przygotowują się do samodzielnego życia „pod dachem”. Lokatorzy naszych mieszkań objęci są fachową pomocą zespołu specjalistów, którzy towarzyszą im na drodze wyjścia z bezdomności. Dzięki tej „szkole domowego życia” własny dom odnalazło już kilkadziesiąt osób.

Czy wiesz, że…?

Dzieło prowadzi dwa rodzaje mieszkań:

  1. Mieszkania wspierane, w których zamieszkują kobiety, mężczyźni i rodziny. Pierwsze tego typu mieszkanie zostało oddane do użytku w 2012 r. 
  2. Mieszkania chronione treningowe, w których do samodzielnego życia „pod dachem” przygotowują się mężczyźni. Mieszkania prowadzone są we współpracy z Gminą Miejską Kraków.

FUNDUSZ MIESZKANIOWY „WYPEŁNIJ DOM”
Widząc, jak wiele jest osób, które dzięki pobytowi w Dziełowych mieszkaniach, prowadzą dziś spokojne życie, chcemy dalej rozwijać program. Dlatego powstał Fundusz Mieszkaniowy "WYPEŁNIJ DOM". Dzięki niemu finansujemy remonty i wyposażenie Dziełowych mieszkań oraz lokali socjalnych, a także miejsca w hostelach. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych, w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania".

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z dnia 24.06.2019r.

Całkowity koszt zadania wynosi 439.200 zł z czego dotacja Gminy Miejskiej Kraków wynosi 301 680 zł.

W ramach realizacji zadania Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi 3 mieszkania chronione treningowe,  przeznaczone dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn. W mieszkaniach tych może zamieszkiwać łącznie do 16 osób.  

{Play}

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl