Pomoc mieszkaniowa

Pomoc [color]mieszkaniowa[/color]

Domowa szkoła życia

Dzieło prowadzi 9 mieszkań, w których osoby i rodziny bez domu przygotowują się do samodzielnego życia „pod dachem”. Lokatorzy naszych mieszkań objęci są fachową pomocą zespołu specjalistów, którzy towarzyszą im na drodze wyjścia z bezdomności.
Dzięki tej „szkole domowego życia” własny dom odnalazło już kilkadziesiąt osób.

Czy wiesz, że…?

Dzieło prowadzi trzy rodzaje mieszkań:

  1. Mieszkania wspierane, które przeznaczone są dla kobiet i rodzin. Pierwsze tego typu mieszkanie zostało oddane do użytku w 2012 r. Obecnie Dzieło prowadzi 4 lokale wspierane.
  2. Mieszkania chronione treningowe, w których do samodzielnego życia „pod dachem” przygotowują się mężczyźni. Dzieło Pomocy ma pod swoja opieką 3 takie mieszkania, wszystkie prowadzone są we współpracy z Gminą Miejską Kraków.
  3. Mieszkania mieszane to nowe, autorskie rozwiązanie z zakresu pomocy osobom bezdomnym, który realizujemy w Dziele od 2019 roku. Obecnie prowadzimy jedno takie mieszkanie, którego lokatorami są dwie osoby bezdomne oraz dwaj wolontariusze nie mający doświadczenia bezdomności.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych, w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania".

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z dnia 24.06.2019r.

Całkowity koszt zadania wynosi 439.200 zł z czego dotacja Gminy Miejskiej Kraków wynosi 301 680 zł.

W ramach realizacji zadania Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi 3 mieszkania chronione treningowe,  przeznaczone dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn. W mieszkaniach tych może zamieszkiwać łącznie do 16 osób.  

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl