Nasz Patron

Nasz [color]Patron[/color]

Prowadź nas Ojcze Pio

Ojciec Pio widział człowieka we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym i duchowym. Doskonale rozumiał ludzkie cierpienie. Mimo ogromnego bólu, jaki mu towarzyszył, aktywnie angażował się w pomoc potrzebującym. Dla każdego pragnął jak najlepiej, troszczył się nie tylko o doczesność, ale również życie wieczne.

Z Ojcem Pio wiąże się wiele cudów, które przysporzyły mu popularności jeszcze za życia. Mniej osób wie, że jest on twórcą Domu Ulgi w Cierpieniu – szpitala w San Giovanni Rotondo. Szpital wziął swój początek od budynku opuszczonego klasztoru sióstr klarysek. Początkowo działał w nim mały szpital dla ubogich, który został zniszczony przez trzęsienie ziemi. Po II wojnie światowej Ojciec Pio podjął ideę budowy nowoczesnej placówki medycznej - Domu Ulgi w Cierpieniu - która może hospitalizować ponad 1000 pacjentów.

Podobną drogą idzie nasze wspólne Dzieło Pomocy. Od pomocy na furcie klasztornej, przez skromne baraki, aż do profesjonalnych ośrodków pomocy osobom bezdomnym – na przekór trudnościom, dzięki ofiarności tysięcy darczyńców i zaangażowaniu ludzi dobrej woli.

Co sprawiło, że przez blisko 15 lat swojej działalności pokonaliśmy tak daleką drogę? Jesteśmy przekonani, że nie bez znaczenia było powierzenie Dzieła świętemu Ojcu Pio. Jego osoba jest dla nas przykładem postępowania względem bliźnich oraz wskazuje nam drogę, po której kroczymy. Staramy się tworzyć miejsce, w którym ten prosty Brat wciąż pochyla się nad ludzką słabością, mówiąc o wielkiej miłości do Boga i drugiego człowieka.

{Play}

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl