Ludzie Dzieła

Ludzie [color]Dzieła[/color]

Wspólnie szukamy drogi do domu

Każda z osób tworzących Dzieło jest inna, ale każda wyjątkowa. Różni nas wiele – powołanie, umiejętności, stan posiadania – ale tą różnorodnością stale się ubogacamy w dążeniu do celu. Jest nim poszukiwanie drogi do domu wraz z tymi, którzy go nie mają.

OSOBY BEZDOMNE

Choroba, utrata pracy, rozpad więzi rodzinnych i problemy finansowe – to niektóre z przyczyn bezdomności, która nigdy nie jest świadomym wyborem, ale tragedią człowieka, pozostawionego samemu sobie. Dzieło pomaga już ponad 2000 osób. W poszanowaniu ich godności towarzyszymy im na drodze powrotu do domu.

BRACIA KAPUCYNI I PRACOWNICY ŚWIECCY

Zespół Dzieła tworzą bracia kapucyni oraz osoby świeckie. Pracują w 8 działach odpowiedzialnych za pomoc doraźną, pracę socjalną, pomoc psychologiczną i psychiatryczną, doradztwo zawodowe, wolontariat, administrację i komunikację. Praca w Dziele jest ciekawym i rozwijającym doświadczeniem, ale przede wszystkim polem pełnienia służby potrzebującym bliźnim.

WOLONTARIUSZE

Ponad 100 osobowy zespół wolontariuszy wspiera działalność Dzieła, pełniąc stałe dyżury bądź angażując się w wydarzenia akcyjne. Są to osoby w różnym wieku, o zróżnicowanych umiejętnościach i możliwościach. Łączy je jedno – każdy z nich swoją postawą daje żywe świadectwo miłości bliźnich.

DARCZYŃCY

Gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli, nie byłoby Dzieła… Ich wiara w drugiego człowieka przenosi góry trudności, z którymi każdego dnia borykają się osoby bez domu. Każda pomoc finansowa czy rzeczowa, modlitwa, dobre słowo to wiatr w żagle dla naszych podopiecznych, będących na drodze do nowego domu.

{Play}

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl