Kim jesteśmy?

Nasza misja

Jesteśmy dla osób bez domu
Jesteśmy po to, by w duchu chrześcijańskich wartości nieść pomoc osobom doświadczającym bezdomności oraz nią zagrożonym. W prawdzie, szacunku i zrozumieniu towarzyszymy im i wspieramy ich na drodze budowania lepszej przyszłości. Nasze działania inspirowane są słowami Chrystusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40) oraz przykładem życia św. Ojca Pio.
Więcej informacji

Historia Dzieła

Przeszłość budzi nadzieję na lepsze jutro
Dziś Dzieło to dwa nowoczesne Centra Pomocy, sieć mieszkań wspieranych i chronionych, magazyn odzieżowy i gospodarstwo rolne, które służą ponad 2 tys. osób doświadczających bezdomności. Wszystko zaczęło się wiele lat temu w krakowskim Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów, gdzie ubodzy od zawsze szukali pomocy na klasztornej furcie. A później…
Więcej informacji

Nasz Patron

Prowadź nas Ojcze Pio
Ojciec Pio widział człowieka we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym i duchowym. Doskonale rozumiał ludzkie cierpienie. Mimo ogromnego bólu, jaki mu towarzyszył, aktywnie angażował się w pomoc potrzebującym. Dla każdego pragnął jak najlepiej, troszczył się nie tylko o doczesność, ale również życie wieczne.
Więcej informacji

Ludzie Dzieła

Wspólnie szukamy drogi do domu
Każda z osób tworzących Dzieło jest inna, ale każda wyjątkowa. Różni nas wiele – powołanie, umiejętności, stan posiadania – ale tą różnorodnością stale się ubogacamy dążąc do celu, jakim jest poszukiwanie drogi do domu wraz z tymi, którzy go nie mają.
Więcej informacji

Doświadczenie bezdomności

Dramat pozostawionych samym sobie
Błędne jest myślenie, że bezdomność jest wyłącznie brakiem stałego miejsca zamieszkania. Bezdomność to  przede wszystkim kryzys w życiu człowieka. Zaczyna się zwykle tak samo – od samotności i braku mądrego wsparcia najbliższych, gdy nastają problemy – osobiste, zdrowotne czy rodzinne… Człowiek traci poczucie kontroli nad własnym życiem, traci dom i …siebie.
Więcej informacji

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl