Centrum Integracji Społecznej

Centrum [color]Integracji Społecznej[/color]

Bo razem kroczyć raźniej

CIS powstał z myślą o osobach bezdomnych pozostających długotrwale bez pracy i mających trudności w podjęciu zatrudnienia. Współdziałając z krakowskimi pracodawcami oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, zespół Centrum Integracji Społecznej (doradcy zawodowi, trenerzy zatrudnienia wspieranego, instruktorzy zawodu) na nowo przygotowuje podopiecznych do samodzielnej pracy zawodowej.


Czy wiesz, że…?

Uczestnicy CIS-u 4 dni w tygodniu realizują zajęcia reintegracji zawodowej w siedzibie Centrum, bądź u pracodawców, z którymi CIS ma podpisane stosowne porozumienie w sprawie organizacji zajęć w tym obszarze. Piątek to czas przeznaczony na podsumowanie osiągnięć, rozwijanie nabytych umiejętności oraz szkolenia, które pomagają w procesie reintegracji społecznej uczestników Centrum.

Kontakt:
Centrum Integracji Społecznej
ul. Smoleńsk 4
31-107 Kraków
tel. 12 433 51 57

W okresie od 1 maja 2019 do 30 czerwca 2022 roku Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Kraków: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

{Play}

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl