Lekowe wsparcie

Lekowe wsparcie

Brak domu fizycznego, problemy prawne czy samotność to tylko niektóre przeciwności, z którymi borykają się osoby bez domu. Jednak by w pełni zrozumieć problem bezdomności musimy pamiętać, że najubożsi nie mają również możliwości korzystania z państwowej służby zdrowia, w tym dostępu do specjalistycznych lekarstw.

Potrzeby osób bez domu, związane z ochroną zdrowia są wielkie. Również nasi podopieczni często zmagają się z poważnymi chorobami i dolegliwościami, stąd wymagają stałej opieki i profilaktyki medycznej. Jak wyjść temu naprzeciw?

NA CZYM POLEGA PRACA PUNKTU?

Punkt lekowy jest inicjatywą funkcjonującą od początku istnienia organizacji, którego zadaniem jest łamanie barier w dostępie osób znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej do leków oraz innych środków medycznych. Z roku na rok forma udzielanej pomocy coraz bardziej ewaluowała i dziś około 100 osób miesięcznie korzysta ze stałego wsparcia w postaci wykupu niezbędnych lekarstw czy materiałów medycznych. Obecnie praca punktu opiera się na współpracy z dwoma aptekami, w których osoby bez domu mogą wycenić potrzebne leki, a następnie z takim dokumentem wrócić do pracownika socjalnego. – Państwo, którzy się do nas zgłaszają bardzo często są w trudnych momentach swojego życia, bo oprócz braku domu i ciepła, zmagają się również z ciężkimi chorobami. Nie widzą nadziei. Dlatego pomoc, której udzielamy, wraz z okazanym zrozumieniem jest bardzo ważnym elementem na drodze wychodzenia z bezdomności – mówi Beata Pezda-Środoń, koordynatorka punktu lekowego.

JAK UZYSKAĆ POMOC?

Projekt lekowy dedykowany jest osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. Jednak każda osoba, która chce skorzystać z tego rodzaju pomocy, musi spełniać odpowiednie kryteria m.in: posiadać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o objęciu pomocą. W poniedziałki i czwartki w godzinach 9:00 – 12:00 w punkcie konsultacyjnym na ul. Loretańskiej trwa dyżur, w czasie którego pracownik podczas indywidualnego spotkania omawia zakres oraz możliwość pomocy.

FORMY WSPARCIA

– W punkcie lekowym można rozróżnić dwa rodzaje udzielanej pomocy: stałą oraz interwencyjną, czyli przyjęcie poza godzinami konsultacji i bez odpowiedniej dokumentacji. Możliwe jest to w przypadkach gdy podopieczny zgłasza się po wyjściu ze szpitala, wymaga stałego zażywania środków zalecanych przez lekarza psychiatrę, czy też kiedy do poradni zgłasza się mama z dzieckiem – podkreśla koordynatorka projektu. Każdemu z Podopiecznych przysługuje stała pula środków, którą może wykorzystać w okresie trzech miesięcy. Jednak Dzieło stara się wyjść naprzeciw potrzebom Podopiecznych, dlatego jeśli osoba objęta pomocą wymaga zakupu dodatkowych lekarstw, wtedy spotyka się z pracownikiem socjalnym, który indywidualnie może wydać zgodę na podniesienie tej kwoty.

 

Część środków, z których realizowany jest projekt pochodzi ze współpracy z Fundacją Dbam o Zdrowie, która już po raz siódmy wspiera zakup leków oraz środków medycznych przez osoby bez domu. Pozostałą kwotę dofinansowuje Dzieło.

 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl