Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 20 lat
POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Zamów kadzidło


INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe przekazane w celu realizacji zamówienia zestawów kadzidlanych są przetwarzane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w celu realizacji obowiązków statutowych i wynikających z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie korespondencji, dane będą przetwarzane w celu informowania o aktualnościach z życia Dzieła.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, adres: ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz uzasadniony interes, tj. przeprowadzenie akcji kadzidlanej oraz konieczność ewidencjonowania otrzymanych darowizn w celu wypełniania przez Dzieło obowiązków statutowych oraz obowiązków publicznoprawnych. W przypadku przetwarzania danych w celu informowania o aktualnościach z życia Dzieła, podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda. Zgoda może być w każdym czasie wycofana, co jednak nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z Dziełem w ramach bieżącej działalności, tylko w niezbędnym zakresie.

Dane będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez czas niezbędny wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

Dzieło dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do Państwa danych osobowych;
b) sprostowania Państwa danych osobowych;
c) żądania od Dzieła usunięcia Państwa danych osobowych;
d) żądania od Dzieła ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
f) przenoszenia Państwa danych osobowych do innej organizacji;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Dziełem.

Skip to content