Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Pomoc zawodowa

Praca – droga do samodzielności

Praca to element kluczowy w wychodzeniu z bezdomności. Uczy nawiązywania relacji, podnosi samoocenę, daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Powrót na rynek pracy to również wyzwanie. By przygotować osoby bezdomne do ponownego podjęcia zatrudnienia w Dziele funkcjonuje Dział Aktywizacji Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej. Zespół doradców zawodowych na każdym etapie ścieżki zawodowej wspiera, towarzyszy, motywuje, by osoba bezdomna gotowa do podjęcia zatrudnienia znalazła pracę i ją utrzymała.

Dział Aktywizacji Zawodowej

Dział Aktywizacji Zawodowej
Oferuje różne formy wsparcia osobom bez domu poszukującym zatrudnienia. Możliwość skorzystania z internetu, wykonania darmowego telefonu do pracodawcy, przejrzenia ofert pracy. Przede wszystkim jednak to indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym sprawiają, że rocznie dzięki wsparciu Dzieła zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt osób.

Kontakt:
ul. Smoleńsk 4
31-107 Kraków
tel. 12 433 51 57

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej
Z myślą o osobach bezdomnych, które długo pozostają bez pracy i mają trudności w podjęciu zatrudnienia, powstał CIS. Pracownicy CIS-u (doradcy zawodowi, trenerzy pracy, instruktorzy zawodu) współpracują z krakowskimi pracodawcami oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Na nowo przygotowują oni podopiecznych Dzieła do samodzielnej pracy zawodowej.
Uczestnicy CIS-u 4 dni wykonują w Dziele lub u współpracujących z Dziełem pracodawców, konkretną pracę. Dzięki temu nabywają umiejętności zawodowe, uczą się współpracy oraz funkcjonowania w środowisku zawodowym. Piątki natomiast są czasem na podsumowanie osiągnięć, szkolenia oraz integrację społeczną uczestników Centrum.

Skip to content