Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 20 lat
POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Pomoc zawodowa

Praca – droga do samodzielności

Praca to element kluczowy w wychodzeniu z bezdomności. Uczy nawiązywania relacji, podnosi samoocenę, daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Powrót na rynek pracy to również wyzwanie. By przygotować osoby bezdomne do ponownego podjęcia zatrudnienia w Dziele funkcjonuje Dział Aktywizacji Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej. Zespół doradców zawodowych na każdym etapie ścieżki zawodowej wspiera, towarzyszy, motywuje, by osoba bezdomna gotowa do podjęcia zatrudnienia znalazła pracę i ją utrzymała.

Dział Aktywizacji Zawodowej

Dział Aktywizacji Zawodowej
Oferuje różne formy wsparcia osobom bez domu poszukującym zatrudnienia. Możliwość skorzystania z internetu, wykonania darmowego telefonu do pracodawcy, przejrzenia ofert pracy. Przede wszystkim jednak to indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym sprawiają, że rocznie dzięki wsparciu Dzieła zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt osób.

Kontakt:
ul. Smoleńsk 4
31-107 Kraków
tel. 12 433 51 57

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej
Z myślą o osobach bezdomnych, które długo pozostają bez pracy i mają trudności w podjęciu zatrudnienia, powstał CIS. Pracownicy CIS-u (doradcy zawodowi, trenerzy pracy, instruktorzy zawodu) współpracują z krakowskimi pracodawcami oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Na nowo przygotowują oni podopiecznych Dzieła do samodzielnej pracy zawodowej.
Uczestnicy CIS-u 4 dni wykonują w Dziele lub u współpracujących z Dziełem pracodawców, konkretną pracę. Dzięki temu nabywają umiejętności zawodowe, uczą się współpracy oraz funkcjonowania w środowisku zawodowym. Piątki natomiast są czasem na podsumowanie osiągnięć, szkolenia oraz integrację społeczną uczestników Centrum.


Pomoc zawodowa jest realizowana we współpracy z Gminą Miejską Kraków.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2025 roku realizuje zadanie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, które jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa, na podstawie umowy W/I/1782/SZ/391/2022.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 1 209 220,00 zł, z czego 448 560,00 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 10 800,00 zł wkład osobowy, a 749 860,00 zł to środki własne finansowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

Skip to content