Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
ZAMÓW KADZIDŁO POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Pomoc mieszkaniowa

Mieszkanie – bezpieczna przystań

Od 2012r. Dzieło prowadzi program mieszkaniowy dla osób doświadczających bezdomności. Obecnie jest to 13 mieszkań, w których osoby i rodziny bez domu przygotowują się do samodzielnego życia „pod dachem”. Pobyt w mieszkaniu Dzieła daje poczucie bezpieczeństwa i czas, potrzebny do tego, aby planować i podejmować kolejne kroki do samodzielności. Lokatorzy mieszkań są objęci fachową pomocą specjalistów Dzieła, którzy wspierają ich w codziennych życiowych czynnościach oraz w realizowaniu planów wyjścia z bezdomności. Dzięki pomocy mieszkaniowej własny dom odnalazło już kilkadziesiąt osób.


Dzieło prowadzi trzy rodzaje mieszkań:

 • Mieszkania wspierane
  Przeznaczone dla kobiet, mężczyzn i rodzin. Pierwsze tego typu mieszkanie zostało oddane do użytku w 2012 r. 
   
 • Mieszkania chronione treningowe
  Dedykowane mężczyznom. Mieszkania prowadzone są we współpracy z Gminą Miejską Kraków.
   
 • Program „Najpierw Mieszkanie”
  Zakłada, że mieszkanie jest niezbywalnym prawem człowieka. Dlatego możliwość pobytu w mieszkaniu jest pierwszym krokiem pomocy osobie bezdomnej. Posiadanie mieszkania, możliwość decydowania o sobie, wsparcie społeczności lokalnej pomagają w procesie wychodzenia z bezdomności. Dzieło prowadzi 2 mieszkania dla osób bezdomnych w tym programie.

Statystyki pomocy mieszkaniowej:

 • 13 mieszkań dla osób doświadczających bezdomności prowadzonych przez Dzieło
   
 • 32 lokatorów w mieszkaniach Dzieła
   
 • 60 osób znalazło własne miejsce zamieszkania po pobycie w mieszkaniach Dzieła
   
 • 138 osób skorzystało z pomocy mieszkaniowej

Pomoc mieszkaniowa jest realizowana we współpracy z Gminą Miejską Kraków.

Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2022r do 30.06.2025r realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1685/SZ/355/2022

Realizacja zadania publicznego pt. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022. Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działanie 3A. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 25.04.2022r do 31.12.2022r realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B/040/2022.

Skip to content