Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 20 lat
POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Dziełowa „pierwsza pomoc”

„Miejsce, w którym odbywa się próba zawiązania relacji z drugim człowiekiem” – tak o Dziełowym Punkcie Informacyjnym mówi Mateusz, pracownik socjalny Dzieła. Najubożsi przychodzą tu niejednokrotnie „pod pozorem” błahego problemu (np. utraty dokumentów), nie mając nigdy wcześniej kontaktu z Dziełem. Często po dłuższej rozmowie okazuje się, że za taką wizytą kryje się wołanie o pomoc osoby, która nie ma gdzie spędzić najbliższej nocy… Wsparciem w takich sytuacjach służą pracownicy socjalni Dzieła!

Zgubiony czy skradziony dowód osobisty, brak schronienia, pomoc w pokierowaniu jak uzyskać świadczenia – z takimi tematami osoby bezdomne zgłaszają się najczęściej do Dziełowego Punktu Informacyjnego. Pracownik pełniący dyżur stara się pomóc, podpowiedzieć jak daną rzecz uzyskać, gdzie pójść, do kogo się zgłosić. W rozmowie bardzo często okazuje się że brak dokumentów czy schronienia to jedynie wierzchołek góry problemów, z którymi dana osoba się zmaga. Na światło dzienne wychodzą przeróżne braki, którym często w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej można by zaradzić.

Podczas wizyty w Punkcie pokazujemy osobom doświadczającym bezdomności z jakich konkretnych możliwości, dających szansę na poprawę sytuacji danej osoby, można skorzystać np. w Dziele Pomocy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub innych instytucjach pomocowych” – mówi Mateusz, pracownik socjalny Dzieła.

Jeżeli dana osoba chce i jest na to gotowa, może ofertę pomocy przyjąć, jeżeli nie – odrzucić. Niezależnie od decyzji w tej sprawie, pracownik socjalny próbuje pomóc danej osobie z podstawowymi problemami, z którymi zgłosiła się do Punktu.

Państwo czasem boją się Punktu, który kojarzy im się z urzędem, bo często nie mają dobrych doświadczeń z urzędami – mówi Mateusz. Osoby bezdomne są w sytuacjach urzędowych traktowane różnie, często jak intruzi. Są przeganiane lub przepytywane przez ochronę, zbywane przez urzędników (chociaż jak mówią niektórzy – zdarzają się perełki w postaci miłej Pani przy okienku). Staramy się pokazać, że także w załatwianiu formalnych spraw istnieje „ludzka twarz”.

Osoby bezdomne, nawet jeśli w pierwszym momencie odrzucają pomoc, często wracają do Dzieła (niejednokrotnie po długim czasie), ponieważ spotkało ich tu coś dobrego, życzliwego. Będąc w kryzysowym momencie przypominają sobie dawną rozmowę z pracownikiem socjalnym Dzieła:

To, w jaki sposób przyjmę daną osobę jest bardzo ważne, ponieważ takie spotkanie może zaprocentować w przyszłości tym, że osoba wróci ponownie. Jeżeli podczas spotkania na Punkcie Informacyjnym człowiek nie przyjmie „oferty” pomocy – bo w danym momencie jej nie chce lub nie jest na nią gotowy, nie znaczy to wcale, że nie przyjdzie w przyszłości. Czasami osoby wracają już po konkretną pomoc za miesiąc, pół roku, kilka lat. Nawet jeżeli ja już nie pamiętam tej osoby, tego spotkania, to ta osoba pamięta, że została przyjęta z szacunkiem, poczuła się dowartościowana, poczuła się bezpiecznie. Łatwiej jej wtedy wrócić. – mówi Mateusz.

Dla osób pracujących z najuboższymi każdy taki powrót to ogromny powód do radości i szansa na zmianę życia konkretnego człowieka!

Punkt Informacyjny Dzieła jest otwarty we wtorki (w godzinach 10:30-12:30) i czwartki (w godzinach 13:00-15:00). W 2022 roku w Punkcie Informacyjnym odbyło się 68 dyżurów, na których łącznie podjęto 233 osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.

Więcej o pomocy specjalistycznej świadczonej w Dziele przeczytasz TUTAJ.

Skip to content