Regulamin Serwisu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio z dnia 1 sierpnia 2016 roku
I Właściciel serwisu
1. Serwis internetowy działający pod domeną dzielopomocy.pl (dalej: Serwis), prowadzony jest przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą w Krakowie (31-114) przy ul. Loretańskiej 11, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jako organizacja pożytku publicznego pod nr: KRS 0000217272, NIP: 6762281650; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. +48 12 433 51 70.
2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
II Postanowienia ogólne
1. Podstawowym zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio oraz wszelkich prowadzonych lub współprowadzonych przez nie inicjatyw.
2. Ponadto Serwis umożliwia:
a) wsparcie działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio poprzez dokonanie płatności online,
b) zapisanie do usługi newslettera oraz otrzymywanie za jego pośrednictwem regularnych wiadomości dot. działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
III Udostępnianie materiałów i publikacji
1. Wszelkie publikacje, zdjęcia, filmy itp. materiały umieszczone w Serwisie są własnością Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i ich użycie wymaga uzyskania zgody Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
2. Nazwa i logo Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest chronione prawem i posługiwanie się nimi wymaga uzyskania każdorazowej zgody Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
3. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać pobranych z Serwisu jakichkolwiek plików graficznych (także ich fragmentów), z wyłączeniem tylko materiałów wyraźnie oznaczonych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w następujący sposób - „do pobrania”, które to materiały mogą być kopiowane zgodnie z prawem.
IV Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) przekazane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe są przetwarzane w celach statutowych oraz w związku z realizowanymi działaniami przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.
 3. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio nie udostępnia powierzonychmu adresów i innych danych osobowych innym instytucjom, firmom czy osobom niepowołanym.
4. W celu umożliwienia realizacji płatności on-line Użytkownicy są przekierowani do serwisów Dotpay.pl lub PayPal.com, których administratorem danych w rozumieniu art.7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych są właściciele ww. serwisów wskazani w pkt. VI.4,lit.a-b.niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz akceptacją
 6. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.
V Bezpłatny newsletter
1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przekazywaniu Użytkownikowi informacji oraz materiałów promocyjnych w celu wsparcia działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
2. Zarejestrowanie się w bazie kontaktowej newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera oraz wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera.
 4. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zastrzega sobie prawo do:
a) wysyłania za pośrednictwem newslettera informacji o prowadzonych działaniach, akcjach, projektach i innych wydarzeniach dot. Dzieła Pomocy św. Ojca Pio,
b) czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
c) zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników,
d) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny,
e) usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników.
VI Płatności online
1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w celu wsparcia jego działalności statutowej.
2. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone (lub przeliczone) w polskich złotych (PLN).
3. W ramach płatności online można dokonać płatności za pośrednictwem kart płatniczych, kart kredytowych, przelewów elektronicznych, przelewów tradycyjnych oraz innych form dostępnych:
a) w polskich złotych (PLN) serwisie Dotpay.pl (prowadzonym Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, KRS 0000296790) zgodnie z regulaminem dostępnym w serwisie Dotpay.pl https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
b) w walutach obcych w serwisie Paypal.com (prowadzonym przez PayPal Europe à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w R.C.S. Luxembourg B 118 349) zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie PayPal.com https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=pl_PL&viewType=popup
4. Przekierowanie do w/w serwisów płatniczych następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
VII Postanowienia końcowe
1. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o ewentualnych zmianach Regulaminu zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisu i utrzymana przez minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. Nieważność choćby jednego z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 4. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 5. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 6. Reklamacje, uwagi i oponie do funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Aktualności

Zostań naszym wolontariuszem!

Razem z nami możesz zaangażować się i „dać siebie" osobom, które kroczą na drodze powrotu do domu. Dołącz do wolontariuszy Dzieła Pomocy i wspieraj osoby bezdomne.

Czytaj więcej »