W Centrum przy ulicy Smoleńsk 4...

Wizyta w nowo otwartym Centrum zaczyna się od recepcji. Tu każdy przedstawia się, podając swoje imię i nazwisko. Po zarejestrowaniu osoby potrzebujące najczęściej kierują się do łaźni, pralni lub garderoby. Jak w każdym domu, tu też są zasady: cykl prania, czas korzystania z łaźni czy ilość odzieży, którą można jednorazowo otrzymać – wszystko jest określone. Czy to zniechęca? Wręcz przeciwnie, z samej łaźni każdego dnia korzysta ponad 40 osób bezdomnych. Wszystkie normy służą tej jednej najważniejszej – by pomagając, nie uzależniać..

 

 

 

W Centrum przy ulicy Loretańskiej 11

... znajduje się Punkt Konsultacyjny - miejsce "pierwszego kontaktu" z osobami potrzebującymi. W skład zespołu Punktu Konsultacyjnego wchodzą pracownicy socjalni, doradca zawodowy, pedagog, asystent rodziny, prawnicy.
W ramach Centrum Pomocy działa również Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, która jest ważnym dopełnieniem - a często podstawowym elementem - pomocy udzielanej osobie w jej pełnym usamodzielnieniu się i wzięciu odpowiedzialności za własne życie. Poradnia jest też przystosowana do prowadzenia warsztatów terapeutycznych czy grup wsparcia.

 

 

Aktualności

Niech zakwitnie pomoc

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio proponuje inicjatywę „Zamiast kwiatów”

Czytaj więcej »