DLA KOBIET

 • Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet, ul. Malborska 64B, tel. 12 655 68 20
 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Sołtysowska 13C, 12 350 63 10 – dla osób posiadających ostatnie zameldowanie na pobyt stały w Krakowie
 • Dom Matki i Dziecka im. bł. Bernardyny Jabłońskiej, ul. Żywiecka 16, tel. 12 269 35 79
 • Dom Samotnej Matki oraz "Okno Życia", ul. Przybyszewskiego 39, tel. 12 637 85 42

 

DLA MĘŻCZYZN

 • Przytulisko św. Brata Alberta, ul. Skawińska 4-6, 12 429 56 64
 • Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Makuszyńskiego 19A, tel. 12 684 03 73, 12 684 03 24 – dla osób posiadających ostatnie zameldowanie na pobyt stały w Krakowie   
 • Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza”, ul. Nowogródzka 8, tel. 501 434 109, 12 357 16 16
 • Schronisko „Dom Korneliusza”, ul. Koprowa 4, tel. 12 657 36 70
 • Krakowska Fundacja Pomocy Potrzebującym „Nasz Dom”, ul. Nad Fosą 32, tel. 511 971 797

 

OGRZEWALNIE (czynne w okresie niskich temperatur)

 • ul. Rozrywki 1, tel. 12 411 41 21
 • ul. Wielicka 44B
 • ogrzewalnia dla kobiet, os. Krakowiaków 46, tel. 12 425 81 70

 

SCHRONIENIE Z POMOCĄ SPECJALISTYCZNĄ

 • Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, os. Krakowiaków 46, tel. 12 425 81 70
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8B, tel. 12 421 82 42 (godz. 7:30-15:30), 12 421 92 82 (całodobowo)

Aktualności

Zostań naszym wolontariuszem!

Razem z nami możesz zaangażować się i „dać siebie" osobom, które kroczą na drodze powrotu do domu. Dołącz do wolontariuszy Dzieła Pomocy i wspieraj osoby bezdomne.

Czytaj więcej »