• bezdomność

  • wymuszona prostytucja

  • uchodźstwo

  • pozbawienie wolności

Konferencja Stygmaty współczesności

Kraków, 17 listopada 2018

 

O konferencji

17 listopada 2018 roku w Krakowie odbędzie się Konferencja Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Wydarzenie to, pod nazwą „STYGMATY WSPÓŁCZESNOŚCI. Bezdomność, wymuszona prostytucja, uchodźstwo, pozbawienie wolności”, jest jedną z inicjatyw, które towarzyszą obchodom Roku Jubileuszowego św. Ojca Pio, ogłoszonego dla uczczenia setnej rocznicy otrzymania przez Świętego Kapucyna stygmatów oraz pięćdziesiątej rocznicy jego śmierci.

Uczestnicy Konferencji „STYGMATY WSPÓŁCZESNOŚCI” będą mieli okazję do wysłuchania wystąpień dotyczących aspektów procesu stygmatyzacji, które wygłoszą osoby na co dzień zajmujące się tym tematem – wśród nich wybitni teoretycy i praktycy. Przybliżą oni zagadnienia stygmatyzacji społecznej z punktu widzenia społecznego, psychologicznego i filozoficznego oraz opowiedzą o własnych doświadczeniach pracy z osobami stygmatyzowanymi.

Rejestracja internetowa została zakończona. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za terminowe zgłoszenia!
 

Program spotkania

Wydarzenie będzie złożone z dwóch części. Pierwsza z nich zostanie poświęcona analizie teorii procesów stygmatyzacji z perspektywy duchowej, filozoficznej, psychologicznej i społecznej. Druga – przedstawieniu sytuacji wybranych grup stygmatyzowanych z punktu widzenia praktyków. Każdą z powyższych części zakończymy moderowaną dyskusją panelową.
 

Nasi prelegenci

Poznaj zaproszonych konferencjonistów.

zakonnik Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów filozof, spowiednik, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Doktorat z filozofii uzyskał na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pełnił funkcje wicedyrektora i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, kierownika Sekcji Filozoficznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego i współpracownika Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Krakowie. Wykładowca filozofii w WSD Kapucynów w Krakowie i adiunkt w Katedrze Lingwistyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zaangażowany w działalność Szkoły dla Spowiedników w Skomielnej Czarnej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu filozofii, antropologii kultury i nowej religijności.

socjolog, pracownik naukowy Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problematyką marginalizacji, ubóstwa, bezdomności, pracy socjalnej. Laureatka Nagrody im Stanisława Ossowskiego, za książkę „Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych”, a także Nagrody Prezesa Rady Ministrów za książkę „W poszukiwaniu kultury ubóstwa”. Jest autorką artykułów dotyczących wykluczenia społecznego, problemów społecznych, pomocy społecznej i pracy socjalnej. W pracach naukowych wyraźnie akcentuje swoją postawę „niezgody na wykluczenie”.

zakonnik Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, posługiwał w Krakowie, Tenczynie i Wrocławiu, jako sekretarz misji, redaktor naczelny „Głosu Ojca Pio”, dyrektor Wydawnictwa Serafin, duszpasterz. W latach 2010-15 był asystentem krajowym Grup Modlitwy Ojca Pio. Od 2017 roku członek zarządu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, zaangażowany szczególnie w pracę Działu Socjalnego, projekt lekowy i projekt społeczny „Glichów”.

zakonnica Zgromadzenia Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza, wolontariuszka „Misji Małgorzata”, lekarz psychiatra, pedagog resocjalizacji.  Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie i studiów podyplomowych z pedagogiki resocjalizacyjnej. Specjalizuje się w pracy na rzecz kobiet prostytuujących się i zagrożonych prostytucją.

zakonnik Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, psycholog, psychoterapeuta, rekolekcjonista, wykładowca. Doktorat z psychologii uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, ponadto ukończył trzyletni program w Instytucie Terapii Gestalt w Filadelfii oraz szkolenie w Instytucie Alberta Ellisa Racjonalno-Emotywnej Terapii Behewioralnej w Nowym Jorku. Wykłada psychologię komunikacji, psychologię pastoralną i rozwojowa w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie oraz interwencje pozytywne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Jest autorem wielu publikacji z zakresu psychologii, rozwoju duchowego i wiary.

teolog i familiolog. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej prace naukowe łączą tematykę teologicznomoralną z socjologiczną. Była uczestniczką Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce” oraz stażystką Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. Obecnie pracuje jako katechetka oraz jest wykładowcą Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

astronom, była działaczka opozycji, od blisko 35 lat aktywistka zaangażowana w działalność społeczną i pomoc humanitarną. Jako osoba z niepełnosprawnością od dziecka zmagała się z wieloma trudnościami, przeszła szereg operacji i zabiegów medycznych. W latach 80-tych, podczas wyjazdu w celach medycznych do Francji, zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Zaangażowała się wolontaryjnie w działalność francuskiej Fundacji Equilibre, zaś w 1989 roku była jednym z założycieli jej oddziału w Polsce. W 1994 roku stanęła na czele Polskiej Akcji Humanitarnej, której była współfundatorką i współzałożycielką. Od 24 lat na stanowisku prezeski PAH, prowadzi aktywne życie społeczne działając na rzecz osób potrzebujących. Była członkini grupy doradczej Globalnego Funduszu ONZ ds. Reagowania w sytuacjach kryzysowych CERF (2009-11). Wyróżniona m.in. Tytułem „Kobiety Europy” (1994), Nagrodą Pax Christi International Peace Award (1995), Nagrodą Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Orderem Kawalera Legii Honorowej (2003), Nagrodą im. ks. Józefa Tischnera (2006), Odznaczeniem Bene Merito (2009), Nagrodą Lecha Wałęsy (2010) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

działacz społeczny, zajmujący się od ponad 26 lat pomocą osobom pozbawionym wolności w zakładach karnych, byłymi więźniami oraz ich rodzinami. Założyciel i prezes Fundacji „Sławek”. Zaangażowany w tworzenie i realizację autorskich programów resocjalizacyjnych dla osób odbywających karę więzienia i wychodzących na wolność. Laureat nagrody Społeczny Nobel Ashoki, przyznawanej dla innowatorów społecznych działających na rzecz wspólnego dobra. Jego motto życiowe brzmi: „Mnie nie interesuje jak żyłeś dotychczas. Ważne, jak chcesz spędzić resztę swojego życia”.
 

Partnerzy wydarzenia

 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest miejscem spotkania tych, którzy utracili swój dom oraz tych, którzy towarzyszą im w drodze do nowego domu. Z inspiracji świadectwem Ojca Pio bracia kapucyni oraz pracownicy świeccy, wolontariusze i darczyńcy działają wspólnie, by dać osobom bez domu fachową pomoc, nadzieję na lepsze jutro i żywe świadectwo wiary.

Organizacja prowadzi dwa Centra Pomocy, w których udziela fachowego i wszechstronnego wsparcia około 2 tys. osobom bezdomnym. Osoby bez domu otrzymują tu pomoc doraźną (ciepły posiłek, możliwość wykonania czynności higienicznych oraz skorzystania z pralni i garderoby) oraz specjalistyczną (praca socjalna, pomoc medyczna, doradztwo zawodowe, pomoc psychiatryczna i psychologiczna oraz wsparcie duchowe).

Dzieło prowadzi również 7 mieszkań, w których osoby i rodziny bezdomne przygotowywane są do samodzielnego zamieszkania w nowych domach.

Ponadto Dzieło Pomocy angażuje się również w liczne akcje społeczne, mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem bezdomności.
 

Dla mediów

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji. Przedstawicieli mediów nie obowiązuje akredytacja, prosimy natomiast o rejestrację udziału (w przypadku pełnego uczestnictwa w wydarzeniu), lub e-mailowe poinformowanie nas o planowanej wizycie (w przypadku krótszego uczestnictwa): pomoc@dzielopomocy.pl

Do pobrania:

Materiały graficzne
Logotyp: Pobierz
Plakat: Pobierz

Informacje prasowe
1. Zapowiedź konferencji: Pobierz 

Zdjęcia
Po wydarzeniu
 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BGŻ BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 60 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl 

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco z Dziełowymi wydarzeniami.

Zapisuję się