Dołącz do naszego zespołu!

Dołącz do naszego zespołu!

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. księgowo-kadrowych. Na aplikacje czekamy do 15 września.

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Opis stanowiska:
Stanowisko: specjalista ds. księgowo-kadrowych
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Ilość wakatów: 1
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Miejsce zatrudnienia: Kraków

Zakres wykonywanej pracy przy współpracy z główną księgową:
- dekretacja i księgowanie dokumentów źródłowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym,
- prowadzenie ewidencji kasowej,
- przygotowanie przelewów bankowych,
- prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej,
- prowadzenie rozliczeń ZUS,
- prowadzenie sprawozdawczości GUS,
- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych (PIT, CIT),
- sporządzenie sprawozdań z wydatkowania dotacji, w tym unijnych,
- przygotowywanie kosztorysów do wniosków dotacyjnych,
- pomoc w przygotowaniu dokumentów do kontroli,
- nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji księgowej,
- kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
- weryfikacja poprawności deklaracji i sprawozdań,
- należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych.

Wymagania:
1. Kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowisku księgowej,
- praktyczna znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
- praktyczna znajomość rozliczeń kadrowo-płacowych,
- znajomość komputerowych programów księgowych (mile widziana znajomość Comarch CRP OPTIMA),
- znajomość obsługi komputera (w szczególności Excel, Word, MS Outlook)
- mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach z dofinansowaniem np. przez ograny administracji publicznej i samorządowej
2. Kompetencje:
- bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
- zdolność organizacji pracy własnej i samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub jednostkach budżetowych.

Oferujemy:
- zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy
- wsparcie merytoryczne
- pracę w przyjaznym zespole

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. księgowo-kadrowych”) do dnia 15.09.2018 r. na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.plInformujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.

  1. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Pani danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
  2. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
  3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
  6. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 30 października 2018 r. Może Pan/Pani wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  8. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za Ochronę Danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: koziol@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BGŻ BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl