Na pielgrzymkę do Ojca Pio

Na pielgrzymkę do Ojca Pio

Przygotowania idą perłą parą, bo już w  październiku 30 osób bezdomnych z Dzieła Pomocy uda się na pielgrzymkę narodową, organizowaną w ramach Roku Jubileuszowego św. Ojca Pio.

Dla wielu osób doświadczających bezdomności będzie to pierwszy zagraniczny wyjazd w życiu, spełnienie marzenia o dalekiej podróży. Pątnicy odwiedzą Rzym, Pietrelcinę, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Asyż i Alwernię.  Podczas wyjazdu będzie czas przeznaczony na modlitwę, ale także na zwiedzanie. Najważniejszymi punktami programu będą miejsca związane ze św. Ojcem Pio oraz audiencja u Ojca Świętego. - Chcemy ich zaprowadzić do Jezusa przez naszego świętego patrona – Ojca Pio (…) – mówi dyrektor Dzieła br. Grzegorz Marszałkowski OFM Cap. Skoro już za życia przybywały do niego tłumy, to chcemy i my tam się wybrać. To może być dla naszych podopiecznych doświadczenie żywego Kościoła. 

Po co wyruszamy?

Celem pielgrzyma jest poszukiwanie siebie oraz budowanie swojej relacji z Bogiem. Pielgrzymka  otwiera pątników na nowe życie - wędrując z modlitwą, odkrywamy siebie, zyskujemy nowe spojrzenie, porzucamy swoją codzienność. Wszystko to może być zaczątkiem pozytywnych zmian, momentem przełomowym w życiu bezdomnych pielgrzymów.

Pielgrzymka to nie tylko wyzwanie budowania relacji z Bogiem, ale również budowania relacji z ludźmi. Osoby bez domu wyruszą do Włoch pod opieką pracowników Dzieła i duszpasterzy, którzy na co dzień wspierają ich na trudnej drodze powrotu do domu. W tym czasie pielgrzymowania podopieczni Dzieła oraz pracownicy wzajemnie lepiej poznają się i nawiązują więzi, które z pewnością ułatwią w przyszłości wspólną pracę nad pokonywaniem bezdomności.

Aby wyjść z bezdomności potrzeba wiele czasu, sił i obecności drugiej osoby. Trzeba  uwierzyć w swoje możliwości i zaufać drugiemu człowiekowi, trzeba zamieszkać w domu i „poczuć się w domu”. By te zmiany przeprowadzić, nie wystarczy kilka zabiegów higienicznych i szkoleń – tu przepisem na „sukces”  jest praca nad sobą oraz budowanie cennych relacji z innymi. Osoby bez domu z pewnością zabiorą na wyprawę ciężki bagaż intencji - trudy drogi do nowego domu…

Pielgrzymuj razem z nami

Święty Ojciec Pio nauczał: Najlepszym pocieszeniem ducha jest umocnienie pochodzące z modlitwy.  Dlatego prosimy o modlitwę za bezdomnych pątników z Dzieła Pomocy – być może ktoś podejmie wyzwanie własnej pielgrzymki w ich intencji? Będziemy wdzięczni również za finansowe wsparcie wyjazdu. Środki, które zbieramy, pozwolą pokryć koszt wynajęcia autokarów, posiłków, noclegów, ubezpieczenia, , opiekunów oraz wyposażenie bezdomnych pielgrzymów w niezbędny bagaż. Każdy, kto chciałby wesprzeć pielgrzymkę osób bez domu śladami Ojca Pio, może wpłacać środki na konto bankowe: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039, z tytułem wpłaty: DLA BEZDOMNYCH PIELGRZYMÓW – darowizna charytatywna. Można skorzystać również z formularza do wpłat internetowych na www.dzielopomocy.pl.

W imieniu pątników bez domu już teraz dziękujemy i obiecujemy modlitwę za Darczyńców u św. Ojca Pio. 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BGŻ BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl