Poszukujemy pracownika socjalnego

Poszukujemy pracownika socjalnego

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA SOCJALNEGO, który pomoże nam realizować naszą misję w Dziale Socjalnym Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań, który wynika z potrzeb podopiecznych oraz realizowanych przez organizację projektów i programów pomocowych.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

 • Świadczenie indywidualnego wsparcia osobom bezdomnym (m.in. tworzenie i prowadzenie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności, planów pomocy i programów usamodzielnienia) celem wyjścia z bezdomności;
 • Świadczenie indywidualnego wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością i ubogich celem zapobieżenia sytuacji bezdomności;
 • Prowadzenie treningów kompetencji społecznych, m.in. higienicznego, budżetowego oraz komunikacji interpersonalnej;
 • Świadczenie wsparcia grupowego, w tym prowadzenie lub współprowadzenie np. grup wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu kompetencji społecznych;
 • Świadczenie pracy środowiskowej z zakresu aktywizacji społecznej;
 • Organizacja działań wspierających, w szczególności w zakresie wsparcia prawnego, doradczego, psychologicznego i terapeutycznego;
 • Prowadzenie pierwszego kontaktu z podopiecznymi oraz działań interwencyjnych;
 • Świadczenie wsparcia w ramach projektów związanych m.in. z mieszkalnictwem wspieranym i chronionym;
 • Prowadzenia dokumentacji indywidualnej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz ubogich;
 • Opracowywanie planów pomocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego;
  Współpraca z pracownikami wszystkich struktur organizacji, celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących;
 • Współpraca z pracownikami urzędów oraz organizacjami niosącymi pomoc osobom doświadczającym bezdomności celem kompleksowego wsparcia osób potrzebujących;
 • Podejmowanie aktywności własnej w kierunku tworzenia alternatywnych form wsparcia osób doświadczających bezdomności;
 • Realizacja zgodnie z wytycznymi programów, projektów oraz powierzonych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.


Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

Do składania aplikacji zapraszamy osoby, które posiadają wyłącznie pełne uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.


Od kandydatów oczekujemy:

 • Poszanowania godności i wolności drugiego człowieka oraz empatycznego podejścia do jego potrzeb;
 • Otwartości na udzielanie pomocy osobom wykluczonym, szczególnie znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej;
 • Umiejętności komunikacji interpersonalnej w pracy indywidualnej z podopiecznym oraz w zespole;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie (osobami bezdomnymi, uzależnionymi i ubogimi);
 • Kreatywności, dyspozycyjności oraz elastyczności w zakresie działań.

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.


Ze swojej strony oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo;
 • Możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy;
 • Miejsce zatrudnienia w Krakowie;
 • Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym;
 • Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;
 • Pracę w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym;
 • Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko Pracownika socjalnego”)  na adres: agnieszka.adamczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Socjalnym”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
 • Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazanie nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
 • Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 30 lipca 2019. Może Pan/Pani wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące - mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BGŻ BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl