Pomoc ubogim to wielusetletnia tradycja i znak rozpoznawczy kapucynów.

W Krakowie w latach  90. ub. w. ubodzy zaczęli głośno pukać do furty klasztoru na Loretańskiej, prosząc o różnorakie wsparcie. Ich liczba wciąż rosła, a furta okazała się zbyt mała, żeby wszystkich pomieścić. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, w 1999 roku na terenie ogrodu klasztornego postawiono niewielki kontener z zapleczem sanitarnym. Dwa razy dziennie bracia wydawali tam pieczywo i gorącą herbatę. W świadomości krakowian Kuchnia św. Łazarza – bo tak nazwano inicjatywę – wyryła się tak mocno, że do dziś niektórzy tak nazywają Punkt Dzieła Pomocy św. Ojca Pio na Loretańskiej, choć od dawna żywność wydajemy gdzie indziej.

W trosce o higienę bezdomnych i ubogich w styczniu 2004 roku obok kuchni postawiono drugi kontener, pełniący funkcję łaźni. W miarę możliwości bracia dostarczali tam używaną odzież, przekazywaną przez darczyńców, a także opatrywali drobne skaleczenia.

Jednocześnie w toku posługi dostrzegliśmy potrzebę bardziej kompleksowych działań. W 2004 roku na bazie istniejącej Kuchni św. Łazarza powstało Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, organizacja pożytku publicznego. Dzięki temu statusowi zyskało lepsze umocowanie prawne oraz większe możliwości finansowania (m.in. z 1% podatku).
W tworzenie Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio zaangażowały się osoby świeckie, wspomagając braci zarówno w bezpośredniej posłudze ubogim, jak i w pracach biurowych i księgowych, niezbędnych w sprawnym funkcjonowaniu organizacji w przestrzeni publicznej.

Wkrótce w ogrodzie klasztornym wybudowano pierwsze Centrum Pomocy. Operacja finansowo karkołomna udała się w ogromnej większości dzięki indywidualnym darczyńcom, wpłacającym drobne kwoty. Jesteśmy przekonani, że nie był to przypadek, ale prawdziwy cud, dokonany dzięki wstawiennictwu naszego Patrona.
W Centrum na Loretańskiej prowadzona jest poradnia psychiatryczno-psychologiczna, prawna i praca socjalna, a także oczywiście posługa duchowa dla potrzebujących. Kuchnia wydaje posiłki w wynajętym lokalu przy ul. Reformackiej 3.

Od września 2013 r. funkcjonuje drugie Centrum Pomocy, przy ul. Smoleńsk 4. Jest ono wielokrotnie większe od pierwszego, i również zostało sfinansowane dzięki drobnym składkom tysięcy dobrych ludzi. W Centrum na Smoleńsku potrzebujący otrzymują obiady dzięki jadłodajni sióstr felicjanek, pomoc medyczną dzięki Lekarzom Nadziei, a pracownicy i wolontariusze Dzieła prowadzą łaźnię, pralnię i garderobę oraz ośrodek wsparcia zawodowego.

Poza tym Dzieło wspiera rodziny oraz indywidualne osoby będące w trudnej sytuacji materialnej poprzez dopłaty do rachunków za media oraz realizowanie recept lekarskich. Organizowane są spotkania grup wsparcia i kół zainteresowań. Pomagamy również na miarę możliwości innym dziełom charytatywnym kapucynów w Polsce i Europie, takim jak świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki terapii uzależnień, czy działalność kulturalną dzieci i młodzieży.

Aktualności

Zostań naszym wolontariuszem!

Razem z nami możesz zaangażować się i „dać siebie" osobom, które kroczą na drodze powrotu do domu. Dołącz do wolontariuszy Dzieła Pomocy i wspieraj osoby bezdomne.

Czytaj więcej »