• Furta klasztorna przy ul. Loretańskiej. Tutaj przychodzili ubodzy, zanim powstało Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.
  • fot. Zygmunt Put

  • Liczba potrzebujących rosła, a wraz z nią zaangażowanie braci zakonnych. W 1999 roku stanął pierwszy kontener z zapleczem sanitarnym, a pięć lat później dołączył drugi pełniący funkcję łaźni.


  • W 2004 roku powstało także Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jako organizacja pożytku publicznego i ruszyły przygotowania do budowy pierwszego budynku przy ul. Loretańskiej.


  • Mieści się tam obecnie m.in. Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna i Punkt Konsultacyjny, a także prowadzona jest posługa duchowa.

  • Dzięki ofiarności Darczyńców trwały prace prowadzące do powstania w 2013 roku drugiego Centrum Pomocy przy ul. Smoleńsk.

  • Mieści się tu m.in. łaźnia, pralnia, garderoba oraz kuchnia sióstr felicjanek.

  • Prowadzone jest poradnictwo zawodowe oraz pomoc medyczna udzielana przez Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei".

Historia nie jest zamknięta, codziennie widzimy jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

 


Pomóż nam dopisać kolejny rozdział!

 

Czytaj więcej...

 

Aktualności

Z przyjaciółmi u Ojca Pio

W nocy z 16 na 17 czerwca czuwaliśmy z tysiącami czcicieli św. Ojca Pio w krakowskich Łagiewnikach.

Czytaj więcej »