Codzienna pomoc osobom bez domu jest możliwa dzięki ofiarności Darczyńców.
Dlatego cieszymy się, że jesteś w tym miejscu naszej strony
i dziękujemy, że razem z nami zmieniasz historie osób bezdomnych.

  • 38 zł to miesięczny koszt kąpieli dla jednej osoby
  • 35 zł to kosz godzinnej terapii
  • 74 zł pozwoli opłacić tygodniowe aktywne poszukiwanie pracy z jednym podopiecznym
  • 29 zł to koszt aktywizacyjnego biletu MPK, który umożliwia dojazd do miejsca pracy.

Darowiznę można wpłacić elektronicznie, za pośrednictwem systemu Dotpay oraz PayPal
lub tradycyjnie na numer konta:

  • 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039 - Bank Pekao SA
  • Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BGŻ BNP Paribas: PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK

 
1. Przekazywanie 1 % podatku na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
Każdy podatnik (osoba fizyczna) może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, gdyż posiada ono status Organizacji Pożytku Publicznego. W zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce należy wpisać nr KRS 0000217272.
Podstawa prawna:
Art. 45 c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 21 b Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

2. Przekazywanie darowizn z prawem do odliczenia od dochodu – ulga limitowana
Podatnicy (osoby fizyczne oraz inne podmioty prawne tj.: spółki z o.o., S.A.) mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazywane na działalność statutową Dzieła Pomocy. Odliczenie darowizn pieniężnych od dochodu jest możliwe wyłącznie w przypadku przekazania darowizny na rachunek bankowy Dzieła Pomocy (nie w formie gotówkowej) w danym roku podatkowym, aby odliczenia można było dokonać w zeznaniu rocznym składanym w następnym roku.
W przypadku darowizn niepieniężnych (rzeczowych) należy taką darowiznę
udokumentować dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
W/w ulga podatkowa jest ograniczona limitami - w przypadku osób fizycznych wynosi on max 6 % dochodu a w przypadku osób prawnych 10 % dochodu.
Podstawa prawna:
Art. 26 ust.1 pkt 9 lit. a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

3. Przekazywanie darowizn z prawem do odliczenia od dochodu – ulga nielimitowana
Podatnicy (osoby fizyczne oraz inne podmioty prawne tj.: spółki z o.o., S.A.) mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazywane na działalność charytatywno-opiekuńczą Dzieła Pomocy. Odliczenie takich darowizn pieniężnych od dochodu nie jest ograniczone limitem, czyli można darowiznę odliczyć w całości pod następującymi warunkami:
- przekazania darowizny na rachunek bankowy Dzieła Pomocy (nie w formie gotówkowej) w danym roku podatkowym, aby odliczenia można było dokonać w zeznaniu rocznym składanym w następnym roku,
- uzyskania od naszej organizacji pokwitowania odbioru darowizny,
- uzyskania od naszej organizacji w ciągu dwóch lat od daty przekazania darowizny sprawozdania o sposobie wydatkowania tych środków.
Prosimy Darczyńców, którzy chcą korzystać z powyżej ulgi o zamieszczanie w przelewach opisu „darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze” oraz o poinformowaniu Dzieło Pomocy drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o konieczności przesłania pokwitowania oraz sporządzenia w terminie dwóch lat od daty przekazania darowizny sprawozdania o sposobie wydatkowania środków.
Podstawa prawna:
Art. 55 ust 7 Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przetwarza dane osobowe, zawarte w zbiorze darczyńców, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.926, z póź. zmianami). Dane te są przechowywane w celu utrzymywania kontaktu z Darczyńcami, w tym informowania o bieżącej działalności naszej organizacji. Jeśli chcecie Państwo zmienić lub usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy darczyńców lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio.

 

Aktualności

Prowadzeni przez Ojca Pio

Bieżący rok, a szczególnie najbliższy weekend, to wyjątkowy czas dla wszystkich czcicieli Ojca Pio, w tym osób bezdomnych. 20 września będziemy obchodzić jubileusz stulecia stygmatyzacji, zaś 23 września przypada pięćdziesiąta rocznica śmierci świętego Kapucyna.

Czytaj więcej »