Codzienna pomoc osobom bez domu jest możliwa dzięki ofiarności Darczyńców.
Dlatego cieszymy się, że jesteś w tym miejscu naszej strony
i dziękujemy, że razem z nami zmieniasz historie osób bezdomnych.

  • 38 zł to miesięczny koszt kąpieli dla jednej osoby
  • 35 zł to kosz godzinnej terapii
  • 74 zł pozwoli opłacić tygodniowe aktywne poszukiwanie pracy z jednym podopiecznym
  • 29 zł to koszt aktywizacyjnego biletu MPK, który umożliwia dojazd do miejsca pracy.

Darowiznę można wpłacić elektronicznie, za pośrednictwem systemu Dotpay oraz PayPal
lub tradycyjnie na numer konta:

  • 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039 - Bank Pekao SA
  • Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BGŻ BNP Paribas: PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK

 
1. Przekazywanie 1 % podatku na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
Każdy podatnik (osoba fizyczna) może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, gdyż posiada ono status Organizacji Pożytku Publicznego. W zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce należy wpisać nr KRS 0000217272.
Podstawa prawna:
Art. 45 c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 21 b Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

2. Przekazywanie darowizn z prawem do odliczenia od dochodu – ulga limitowana
Podatnicy (osoby fizyczne oraz inne podmioty prawne tj.: spółki z o.o., S.A.) mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazywane na działalność statutową Dzieła Pomocy. Odliczenie darowizn pieniężnych od dochodu jest możliwe wyłącznie w przypadku przekazania darowizny na rachunek bankowy Dzieła Pomocy (nie w formie gotówkowej) w danym roku podatkowym, aby odliczenia można było dokonać w zeznaniu rocznym składanym w następnym roku.
W przypadku darowizn niepieniężnych (rzeczowych) należy taką darowiznę
udokumentować dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
W/w ulga podatkowa jest ograniczona limitami - w przypadku osób fizycznych wynosi on max 6 % dochodu a w przypadku osób prawnych 10 % dochodu.
Podstawa prawna:
Art. 26 ust.1 pkt 9 lit. a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

3. Przekazywanie darowizn z prawem do odliczenia od dochodu – ulga nielimitowana
Podatnicy (osoby fizyczne oraz inne podmioty prawne tj.: spółki z o.o., S.A.) mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazywane na działalność charytatywno-opiekuńczą Dzieła Pomocy. Odliczenie takich darowizn pieniężnych od dochodu nie jest ograniczone limitem, czyli można darowiznę odliczyć w całości pod następującymi warunkami:
- przekazania darowizny na rachunek bankowy Dzieła Pomocy (nie w formie gotówkowej) w danym roku podatkowym, aby odliczenia można było dokonać w zeznaniu rocznym składanym w następnym roku,
- uzyskania od naszej organizacji pokwitowania odbioru darowizny,
- uzyskania od naszej organizacji w ciągu dwóch lat od daty przekazania darowizny sprawozdania o sposobie wydatkowania tych środków.
Prosimy Darczyńców, którzy chcą korzystać z powyżej ulgi o zamieszczanie w przelewach opisu „darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze” oraz o poinformowaniu Dzieło Pomocy drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o konieczności przesłania pokwitowania oraz sporządzenia w terminie dwóch lat od daty przekazania darowizny sprawozdania o sposobie wydatkowania środków.
Podstawa prawna:
Art. 55 ust 7 Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przetwarza dane osobowe, zawarte w zbiorze darczyńców, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.926, z póź. zmianami). Dane te są przechowywane w celu utrzymywania kontaktu z Darczyńcami, w tym informowania o bieżącej działalności naszej organizacji. Jeśli chcecie Państwo zmienić lub usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy darczyńców lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio.

 

Aktualności

Pomocne zakupy

Jak pomóc osobom bezdomnym, nie wydając przy tym ani złotówki? To proste! Dzięki serwisom FaniMani.pl oraz Idea Fair Play wakacyjne zakupy są nie tylko wygodne, ale też wspierają najbardziej potrzebujących.

Czytaj więcej »