Wokół bezdomności narosło wiele krzywdzących stereotypów, które często pozbawiają wiary w siebie, osłabiają i utrudniają podejmowanie walki o zmianę swojego życia na lepsze. Pod opieką Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest ponad 1600 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wsłuchując się w ich historie, widzimy, jak bardzo obiegowe opinie na temat bezdomności dalekie są od rzeczywistości.

 

  • To NIEPRAWDA, że bezdomność to wybór.

PRAWDANa ulicę prowadzi wiele dróg – utrata pracy, choroba, śmierć bliskiej osoby…, ale bezdomność nigdy nie jest dobrowolną decyzją.

 

  • To NIEPRAWDA, że wszystkie osoby bezdomne to alkoholicy i narkomani.

PRAWDAUzależnienie to jedna z przyczyn bezdomności, ale nie jedyna.

 

  • To NIEPRAWDA, że osoby bezdomne nie pracują.

PRAWDAWiele osób bezdomnych ma pracę, ale sezonową i nisko płatną.

 

  • To NIEPRAWDA, że osoby bezdomne są same sobie winne i chcą żyć na ulicy.

PRAWDAWychodzenie „z ulicy” to długi i skomplikowany proces, zawsze przy wsparciu drugiego człowieka.

 

  • To NIEPRAWDA, że bezdomność dotyka wyłącznie mężczyzn.

PRAWDA25% osób bezdomnych to kobiety i dzieci.

 

  • To NIEPRAWDA, że osoby bezdomne nie mają bliskich.

PRAWDAWiększość osób bezdomnych ma rodziny.

 

  • To NIEPRAWDA, że bezdomni są niewykształceni.

PRAWDABezdomność dotyka także osób z wykształceniem średnim, a nawet wyższym.

 

  • To NIEPRAWDA, że bezdomni nie mają zasad i wartości.

PRAWDARodzina, dom, praca, zdrowie – to wartości najczęściej wymieniane przez osoby bezdomne.

 

  • To NIEPRAWDA, że bezdomni są niebezpieczni.

PRAWDAOsoby bezdomne są częściej ofiarami, niż przestępcami.

 

  • To NIEPRAWDA, że bezdomny to „lump, menel, kloszard, alkoholik, złodziej”.

PRAWDABezdomny to CZŁOWIEK uwięziony w stereotypach.

 

             
       

 

Skąd to wiemy? Z kilkunastoletniego doświadczenia pracy z osobami bezdomnymi. O powyższych faktach możemy też przeczytać w publikacjach:

Dębski M., red. 2010. Problem bezdomności w Polsce. Gdańsk.

Przymeński A., 2008. Bezdomność w Polsce. Stan, uwarunkowania i tendencje rozwojowe problemu. W: Bezdomność: trudny problem społeczny. M. Duda, red. Kielce.

Nowakowska A., 2008. Społeczne postrzeganie bezdomności. Zjawisko stereotypizacji.

W: Oblicza bezdomności. M. Dębski, K. Stachura, red. Gdańsk.

Nóżka M., 2008. Styl życia bezdomnego człowieka. W: Oblicza bezdomności. M. Dębski, K. Stachura, red. Gdańsk.

Olech P., 2010. Zapobieganie bezdomności – prewencja celowa, systemowa oraz profilaktyka. Raport roczny. W: FORUM O bezdomności bez lęku. Ł. Browarczyk, M. Dębski, red. Gdańsk.

Oliwa-Ciesielska M., 2004. Piętno nieprzypisania. Studium o wyzwoleniu społecznym bezdomnych. Poznań.

Aktualności

Zostań naszym wolontariuszem!

Razem z nami możesz zaangażować się i „dać siebie" osobom, które kroczą na drodze powrotu do domu. Dołącz do wolontariuszy Dzieła Pomocy i wspieraj osoby bezdomne.

Czytaj więcej »