POSZUKUJEMY TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO, który pomoże nam realizować naszą misję w Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu obowiązków w ramach ustalonego z kierownikiem CIS indywidualnego zakresu zadań, wynikającego z potrzeb uczestników CIS oraz realizowanych przez organizację projektów i programów z zakresu aktywizacji zawodowej.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

 - Organizowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez uczestników CIS w ramach reintegracji zawodowej.

 - Wspieranie uczestników CIS przy podejmowaniu i wykonywaniu czynności zawodowych oraz wspieranie uczestników w budowaniu relacji z innymi osobami w miejscu realizacji zajęć.

 - Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i pozyskiwanie miejsc/zakładów pracy, w których realizowane są zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej oraz przygotowywanie pracodawców do współpracy z uczestnikami CIS.

 - Towarzyszenie uczestnikom CIS w miejscu wykonywania zajęć praktycznych i monitorowanie ich przebiegu oraz postępów dokonywanych przez uczestników w procesie reintegracji zawodowej.

 - Bieżące udzielenie informacji zwrotnych uczestnikom CIS dot. przebiegu ich reintegracji zawodowej i dokonywanie ocen okresowych (przy współpracy z doradcą zawodowym).

 - Świadczenie wsparcia grupowego uczestnikom CIS, w tym prowadzenie lub współprowadzenie zajęć: grupy wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, zajęć edukacyjnych.

 - Prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników CIS.

 - Współpraca z pozostałymi pracownikami CIS, w szczególności z doradcami zawodowymi oraz z pracownikami wszystkich struktur Dzieła Pomocy, celem kompleksowego wsparcia uczestników.

 - Realizacja powierzonych zadań zgodnie z wytycznymi programów, projektów, zadań publicznych z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych przez organizację.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

a)  wykształcenie:

- wyższe zawodowe lub magisterskie – nauki społeczne (preferowane: pedagogika, praca socjalna, socjologia, psychologia),
- mile widziane posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

b) doświadczenie zawodowe

- mile widziane doświadczenie na stanowisku trenera pracy lub w zawodach związanych z rynkiem pracy,
- doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie w tym:
preferowane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi,
-  mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej.

c) kompetencje, umiejętności:

- otwartość na pracę z osobami bezdomnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
- otwartość na drugiego człowieka i empatyczne podejście do jego potrzeb,
- gotowość do współpracy z ludźmi i umiejętności pracy w zespole,
- umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność,
- dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna, asertywność,
- umiejętność obserwacji, myślenia analitycznego i planowania,
- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, elastyczność i samodzielność w działaniu,
- znajomość problematyki rynku pracy, prawa pracy, zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności CIS,
- posiadanie prawo jazdy kat. B,
- wiedza z zakresu funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym w Krakowie.

Ze swojej strony oferujemy:

  • Umowa o pracę na czas określony – cały etat (z możliwością pracy na czas nieokreślony)
  • Możliwość wykonywania pracy w ramach zadaniowego czasu pracy
  • Miejsce zatrudnienia: Kraków
  • Planowane zatrudnienie:  maj/czerwiec 2018 r. (do ustalenia)
  • Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym
  • Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy
  • Prace w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym
  • Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.z dopiskiem „Praca w CIS”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!

Aktualności

Prowadzeni przez Ojca Pio

Bieżący rok, a szczególnie najbliższy weekend, to wyjątkowy czas dla wszystkich czcicieli Ojca Pio, w tym osób bezdomnych. 20 września będziemy obchodzić jubileusz stulecia stygmatyzacji, zaś 23 września przypada pięćdziesiąta rocznica śmierci świętego Kapucyna.

Czytaj więcej »