POSZUKUJEMY TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO, który pomoże nam realizować naszą misję w Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu obowiązków w ramach ustalonego z kierownikiem CIS indywidualnego zakresu zadań, wynikającego z potrzeb uczestników CIS oraz realizowanych przez organizację projektów i programów z zakresu aktywizacji zawodowej.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

 - Organizowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez uczestników CIS w ramach reintegracji zawodowej.

 - Wspieranie uczestników CIS przy podejmowaniu i wykonywaniu czynności zawodowych oraz wspieranie uczestników w budowaniu relacji z innymi osobami w miejscu realizacji zajęć.

 - Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i pozyskiwanie miejsc/zakładów pracy, w których realizowane są zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej oraz przygotowywanie pracodawców do współpracy z uczestnikami CIS.

 - Towarzyszenie uczestnikom CIS w miejscu wykonywania zajęć praktycznych i monitorowanie ich przebiegu oraz postępów dokonywanych przez uczestników w procesie reintegracji zawodowej.

 - Bieżące udzielenie informacji zwrotnych uczestnikom CIS dot. przebiegu ich reintegracji zawodowej i dokonywanie ocen okresowych (przy współpracy z doradcą zawodowym).

 - Świadczenie wsparcia grupowego uczestnikom CIS, w tym prowadzenie lub współprowadzenie zajęć: grupy wsparcia, warsztatów i treningów z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, zajęć edukacyjnych.

 - Prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników CIS.

 - Współpraca z pozostałymi pracownikami CIS, w szczególności z doradcami zawodowymi oraz z pracownikami wszystkich struktur Dzieła Pomocy, celem kompleksowego wsparcia uczestników.

 - Realizacja powierzonych zadań zgodnie z wytycznymi programów, projektów, zadań publicznych z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych przez organizację.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

a)  wykształcenie:

- wyższe zawodowe lub magisterskie – nauki społeczne (preferowane: pedagogika, praca socjalna, socjologia, psychologia),
- mile widziane posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

b) doświadczenie zawodowe

- mile widziane doświadczenie na stanowisku trenera pracy lub w zawodach związanych z rynkiem pracy,
- doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie w tym:
preferowane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi,
-  mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej.

c) kompetencje, umiejętności:

- otwartość na pracę z osobami bezdomnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
- otwartość na drugiego człowieka i empatyczne podejście do jego potrzeb,
- gotowość do współpracy z ludźmi i umiejętności pracy w zespole,
- umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność,
- dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna, asertywność,
- umiejętność obserwacji, myślenia analitycznego i planowania,
- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, elastyczność i samodzielność w działaniu,
- znajomość problematyki rynku pracy, prawa pracy, zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności CIS,
- posiadanie prawo jazdy kat. B,
- wiedza z zakresu funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym w Krakowie.

Ze swojej strony oferujemy:

  • Umowa o pracę na czas określony – cały etat (z możliwością pracy na czas nieokreślony)
  • Możliwość wykonywania pracy w ramach zadaniowego czasu pracy
  • Miejsce zatrudnienia: Kraków
  • Planowane zatrudnienie:  maj/czerwiec 2018 r. (do ustalenia)
  • Połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym
  • Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy
  • Prace w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym
  • Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.z dopiskiem „Praca w CIS”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!

Aktualności

Pomocne zakupy

Jak pomóc osobom bezdomnym, nie wydając przy tym ani złotówki? To proste! Dzięki serwisom FaniMani.pl oraz Idea Fair Play wakacyjne zakupy są nie tylko wygodne, ale też wspierają najbardziej potrzebujących.

Czytaj więcej »