W Dziele Pomocy św. Ojca Pio nastąpiły ważne personalne zmiany. Od 1 lipca 2017 r. Dziełem kieruje br. Grzegorz Marszałkowski OFMCap. Dotychczasowy dyrektor br. Henryk Cisowski OFMCap posługuje obecnie w parafii św. Augustyna we Wrocławiu.

Brat Grzegorz, który stanowisko dyrektora objął po bracie Henryku Cisowskim, w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów jest od 1989 roku. Jako kapłan pełnił posługę w parafiach: św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, św. Antoniego w Wałczu oraz św. Antoniego w Nowej Soli. Do Dzieła Pomocy św. Ojca Pio został powołany w 2016 roku. Decyzją Zarządu Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów od lipca 2017 posługę w Dziele pełnią także br. Tomasz Duszyc OFMCap oraz Piotr Blum OFMCap. W Dziele Pomocy pozostał br. Piotr Kuczaj OFMCap. Brat Henryk Cisowski OFMCap został posłany do Parafii św. Augustyna we Wrocławiu, a brat Mariusz Leszczak OFMCap do Domu Zakonnego w Częstochowie.

 

Drodzy Przyjaciele, gdy myślę, jak podsumować to, co wydarzyło się przez 13 lat wspólnego tworzenia Dzieła Pomocy (…), gdy przecieraliśmy szlaki, którymi nikt nie chodził, gdy wreszcie mogliśmy z dumą i radością widzieć nie tyle nowoczesne struktury, ile człowieka, który tutaj odnajduje siebie, swoją godność… dom – w takiej chwili przychodzi mi na myśl jedna z ostatnich scen filmu „Solista”, kiedy to bezdomny muzyk, spotykając po latach swoją siostrę, bierze ją za rękę mówiąc: „Wiele razem przeszliśmy” – te proste słowa są na tyle pojemne, by oddać to wszystko, co przeżyliśmy przez te lata. (…)  myślę o tych, dla których Dzieło powstało i trwa – o bezdomnych, ubogich, wykluczonych, słabych, głodnych i nagich… oni stali się naszymi mistrzami i nauczyli nas wiele, to z nimi utożsamił się Chrystus: „Byłem głody, nagi…„ – dzisiaj dzięki temu spotkaniu jesteśmy inni, przemienieni… tak oni, jak i my. Także i Wy, nasi Przyjaciele, przeszliście wiele razem z nami, a my świadomie chcieliśmy uczynić Was uczestnikami tej samej przygody, która nam została dana. Powierzam ten Boży projekt naszemu Patronowi – św. Ojcu Pio, powierzam go Wam wszystkim – choć dzisiaj nie jest mi dane stworzyć go razem z Wami, to jednak zawsze z wdzięcznością noszę Was wszystkich w swoim sercu i otaczam codziennie modlitwą. Wiele razem przeszliśmy, ale najważniejsze jest zawsze przed nami…

brat Henryk Cisowski OFMCap

 

 

Drodzy Przyjaciele, słowa Jezusa z Ewangelii: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40) towarzyszą mi od początku mojej posługi w Dziele Pomocy św. Ojca Pio. W Dziele tym wspólnymi siłami możemy realizować chrześcijańską misję wobec osób ubogich i bezdomnych. Powstanie Dzieła stało się możliwe dzięki osobie mojego poprzednika br. Henryka Cisowskiego, który odważnie i ofiarnie podjął wyzwanie tworzenia tego miejsca. Chciałbym z całego serca podziękować br. Henrykowi za trud stworzenie dwóch centrów Dzieła, w którym każdego dnia odmieniają się historie osób bezdomnych. (…) Myśl, że od teraz mam zaszczyt budować razem z Wami to niezwykłe Dzieło, jest dla mnie wielką radością. Zapewniając o swojej wdzięcznej pamięci w modlitwie, również i Was proszę o modlitwę w intencji całego naszego zespołu o zapał ewangeliczny, miłość, jedność, pokój i dobro.

brat Grzegorz Marszałkowski OFMCap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratu Henrykowi, w imieniu wszystkich pracowników, wolontariuszy, a przede wszystkim podopiecznych Dzieła Pomocy św. Ojca Pio serdecznie dziękujemy. Bratu Grzegorzowi życzymy dużo sił do pracy wśród najbardziej potrzebujących. Obu braciom życzymy wiele światła Ducha Św. w pełnieniu obecnych zadań.

Aktualności

Pomocne zakupy

Jak pomóc osobom bezdomnym, nie wydając przy tym ani złotówki? To proste! Dzięki serwisom FaniMani.pl oraz Idea Fair Play wakacyjne zakupy są nie tylko wygodne, ale też wspierają najbardziej potrzebujących.

Czytaj więcej »