W Dziele Pomocy św. Ojca Pio nastąpiły ważne personalne zmiany. Od 1 lipca 2017 r. Dziełem kieruje br. Grzegorz Marszałkowski OFMCap. Dotychczasowy dyrektor br. Henryk Cisowski OFMCap posługuje obecnie w parafii św. Augustyna we Wrocławiu.

Brat Grzegorz, który stanowisko dyrektora objął po bracie Henryku Cisowskim, w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów jest od 1989 roku. Jako kapłan pełnił posługę w parafiach: św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, św. Antoniego w Wałczu oraz św. Antoniego w Nowej Soli. Do Dzieła Pomocy św. Ojca Pio został powołany w 2016 roku. Decyzją Zarządu Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów od lipca 2017 posługę w Dziele pełnią także br. Tomasz Duszyc OFMCap oraz Piotr Blum OFMCap. W Dziele Pomocy pozostał br. Piotr Kuczaj OFMCap. Brat Henryk Cisowski OFMCap został posłany do Parafii św. Augustyna we Wrocławiu, a brat Mariusz Leszczak OFMCap do Domu Zakonnego w Częstochowie.

 

Drodzy Przyjaciele, gdy myślę, jak podsumować to, co wydarzyło się przez 13 lat wspólnego tworzenia Dzieła Pomocy (…), gdy przecieraliśmy szlaki, którymi nikt nie chodził, gdy wreszcie mogliśmy z dumą i radością widzieć nie tyle nowoczesne struktury, ile człowieka, który tutaj odnajduje siebie, swoją godność… dom – w takiej chwili przychodzi mi na myśl jedna z ostatnich scen filmu „Solista”, kiedy to bezdomny muzyk, spotykając po latach swoją siostrę, bierze ją za rękę mówiąc: „Wiele razem przeszliśmy” – te proste słowa są na tyle pojemne, by oddać to wszystko, co przeżyliśmy przez te lata. (…)  myślę o tych, dla których Dzieło powstało i trwa – o bezdomnych, ubogich, wykluczonych, słabych, głodnych i nagich… oni stali się naszymi mistrzami i nauczyli nas wiele, to z nimi utożsamił się Chrystus: „Byłem głody, nagi…„ – dzisiaj dzięki temu spotkaniu jesteśmy inni, przemienieni… tak oni, jak i my. Także i Wy, nasi Przyjaciele, przeszliście wiele razem z nami, a my świadomie chcieliśmy uczynić Was uczestnikami tej samej przygody, która nam została dana. Powierzam ten Boży projekt naszemu Patronowi – św. Ojcu Pio, powierzam go Wam wszystkim – choć dzisiaj nie jest mi dane stworzyć go razem z Wami, to jednak zawsze z wdzięcznością noszę Was wszystkich w swoim sercu i otaczam codziennie modlitwą. Wiele razem przeszliśmy, ale najważniejsze jest zawsze przed nami…

brat Henryk Cisowski OFMCap

 

 

Drodzy Przyjaciele, słowa Jezusa z Ewangelii: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40) towarzyszą mi od początku mojej posługi w Dziele Pomocy św. Ojca Pio. W Dziele tym wspólnymi siłami możemy realizować chrześcijańską misję wobec osób ubogich i bezdomnych. Powstanie Dzieła stało się możliwe dzięki osobie mojego poprzednika br. Henryka Cisowskiego, który odważnie i ofiarnie podjął wyzwanie tworzenia tego miejsca. Chciałbym z całego serca podziękować br. Henrykowi za trud stworzenie dwóch centrów Dzieła, w którym każdego dnia odmieniają się historie osób bezdomnych. (…) Myśl, że od teraz mam zaszczyt budować razem z Wami to niezwykłe Dzieło, jest dla mnie wielką radością. Zapewniając o swojej wdzięcznej pamięci w modlitwie, również i Was proszę o modlitwę w intencji całego naszego zespołu o zapał ewangeliczny, miłość, jedność, pokój i dobro.

brat Grzegorz Marszałkowski OFMCap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratu Henrykowi, w imieniu wszystkich pracowników, wolontariuszy, a przede wszystkim podopiecznych Dzieła Pomocy św. Ojca Pio serdecznie dziękujemy. Bratu Grzegorzowi życzymy dużo sił do pracy wśród najbardziej potrzebujących. Obu braciom życzymy wiele światła Ducha Św. w pełnieniu obecnych zadań.

Aktualności

Zmaż stygmat

W Dziele Pomocy jubileuszowy rok Ojca Pio upływa pod znakiem kampanii społecznej NIESTYGMATYCY.

Czytaj więcej »