Dwa dni – 18 i 19 maja. 300 uczestników z całej Europy. Zagraniczni prelegenci… mowa o międzynarodowej konferencji FEANTSA 2017, w której uczestniczyli również przedstawiciele naszego Dzieła.

Kilkuset uczestników konferencji wzięło udział w sesjach plenarnych i warsztatowych, w wizytach studyjnych i spotkaniach working space podczas konferencji „Przeciwdziałanie bezdomności: Solidarność w działaniu”. Dzięki obecności przedstawicieli organizacji z całej Europy konferencja dawała możliwość zapoznania się ze sposobami pomocy osobom doświadczającym bezdomnym w różnych krajach. Podczas panelu dyskusyjnego poruszano szerokie spektrum tematów, m.in.: „Czy twórczość artystyczna może pomóc w przezwyciężaniu bezdomności?”– o czym opowiadali goście z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Słowenii, „Wykorzystanie funduszy UE do walki z bezdomnością: obiecujące praktyki”, którym to doświadczeniem dzielili się mówcy z Włoch, Finlandii, czy „Niepełnosprawność i bezdomność: tworzenie powiązań” o czym mówili przedstawiciele organizacji z Polski  i Holandii.

- Konferencja była bardzo dobra pod względem merytorycznym, a przy tym inspirująca i pozwalająca na wymianę doświadczeń uczestników – podsumowuje Iwona Surmaj, kierownik Działu Socjalnego Dzieła, która wzięła udział w tym międzynarodowym spotkaniu. - Tematyka wystąpień i warsztatów dotyczyła przede wszystkim kwestii mieszkalnictwa oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych – relacjonuje.

Gościem konferencji był Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który skierował do uczestników słowa uznania: "Liczę, że dzięki Państwa wielkiemu zaangażowaniu, oddaniu, pasji, pomysłom, uda się nam tworzyć coraz większą koalicję na rzecz zmiany postrzegania osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Głęboko wierzę, że walka o ludzką godność stanie się priorytetem dla polskich władz. Jestem przekonany, że solidarność współcześnie oznacza solidarność z osobami, które są dotknięte kryzysem bezdomności." 

Konferencja FEANTSA 2017 była cennym doświadczeniem i dawała możliwość wymiany dobrych praktyk pomocy osobom bez domu. Wzmocnieni nową wiedzą i ugruntowani w tym, co robimy dla poprawy sytuacji osób doświadczających bezdomności, z nowymi siłami zabieramy się do dalszej pracy na ich rzecz.

 

Aktualności

Zmaż stygmat

W Dziele Pomocy jubileuszowy rok Ojca Pio upływa pod znakiem kampanii społecznej NIESTYGMATYCY.

Czytaj więcej »