Myśląc o potrzebujących, nie liczymy kilometrów, które nas od nich dzielą. Na przeszkodzie nie stają nam nawet granice państw. Chcemy docierać wszędzie tam, gdzie pomoc jest niezbędna,  a darczyńcy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio sprawiają, że staje się to możliwe.

Od samego początku Dzieło Pomocy św. Ojca Pio wspiera inicjatywy placówek kapucyńskich prowincji krakowskiej, a te rozsiane są po całej Polsce, a nawet na Litwie i Ukrainie. Bracia najlepiej wiedzą, jakie wsparcie potrzebne jest tam, gdzie zostali posłani. Raz w roku przysyłają plany projektów, które chcieliby realizować przy finansowym wsparciu Dzieła Pomocy.

W 2016 roku Dziełowa komisja dofinansowała 16 projektów na łączną kwotę 88000 zł. Dzięki temu podobnie jak w ubiegłych latach i tym razem wielu młodych mogło skorzystać z zimowego i letniego wypoczynku – takiego dla ciała i dla ducha. Na rekolekcje i kursy oazowe wyjechali uczniowie m.in. z Piły i Stalowej Woli. Bez finansowego wsparcia z zewnątrz dzieci z najuboższych rodzin nie mogłyby pozwolić sobie na takie wakacje. Wierzymy, że już wkrótce wielu z tych młodych wykorzysta zdobytą wiedzę, będąc animatorami dla młodszych oazowiczów.

Dzieło wspiera również całoroczne świetlice dla dzieci i młodzieży – „Aniołów Stróżów” w Nowej Soli i „Arkę” w Bytomiu. Nawet kilkudziesięciu uczniów, znajduje tam bezpieczną przestrzeń do nauki i zabawy, którą nie zawsze mają w swoim domu rodzinnym.

Już od wielu lat dzięki środkom Dzieła Pomocy może działać centrum socjalnej i duchowej rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz zainfekowanych HIV w ukraińskim Starokonstantynowie. Osoby bezdomne, uzależnione, niepełnosprawne, ubogie i wykluczone – im wszystkim pobyt w Centrum daje szansę na nowe życie, niezależnie od pochodzenia i wyznawanej religii. Ukraiński ośrodek obejmuje opieką terapeutyczną również członków rodzin osób uzależnionych.

Podobne ośrodki działają u naszych litewskich sąsiadów. Ich działalność również współfinansuje Dzieło. W Kownie oraz okolicznych wsiach w trzech domach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dom Miłosierdzia” bracia kapucyni oraz wolontariusze udzielają pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym. Dzięki wspólnemu życiu, pracy i formacji wielu podopiecznym udaje się powrócić do samodzielnego życia.

Dodatkowo ze środków Dzieła Pomocy wspierane są remonty i konserwacje w kapucyńskich placówkach. Odnowione budynki jeszcze lepiej mogą służyć tym, którzy w nich pracują i wypoczywają. W tym roku udało się wyremontować kuchnię i wybudować łazienkę w domu rekolekcyjno-wypoczynkowym w Pyzówce oraz wykonać wentylację nawiewno-wiewną kuchni charytatywnej w Wołczynie.

Dzięki tym zamiejscowym inicjatywom wsparciem Dzieła Pomocy św. Ojca w 2016 r. objęto ponad 1300 osób, prócz 1600 osób bezdomnych, odwiedzających nasze ośrodki w Krakowie. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, dzięki którym te małe i duże dzieła mogły zaistnieć.


"Pokój i dobro! W imieniu organizatorów i uczestników Oazy Nowej Drogi trzeciego stopnia przesyłam serdeczne podziękowania i pozdrowienia z trwającego turnusu w Przyszowej. Wsparcie ze strony Dzieła jest dla nas wielką pomocą. Bogu niech będą dzięki!" - takie podziękowania dotarły do nas od brata Artura Władka OFMCap.

 

 

Aktualności

Zostań naszym wolontariuszem!

Razem z nami możesz zaangażować się i „dać siebie" osobom, które kroczą na drodze powrotu do domu. Dołącz do wolontariuszy Dzieła Pomocy i wspieraj osoby bezdomne.

Czytaj więcej »