Światowe Dni Młodzieży coraz bliżej. W Dziele czekamy na nie bardzo niecierpliwie. Mamy ku temu szczególny powód - zostaliśmy zaproszeni, by wraz z Papieżem uczestniczyć w Drodze Krzyżowej…

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest jedną z czternastu organizacji charytatywnych, której przedstawiciele poniosą krzyż Światowych Dni Młodzieży podczas Drogi Krzyżowej, która 29 lipca zostanie odprawiona na krakowskich Błoniach. Osoby bezdomne, pracownicy i wolontariusze Dzieła, a także bracia kapucyni i siostry felicjanki poniosą krzyż, rozważając X stację, czyli obnażenie Pana Jezusa z szat. To wielka radość, że nasze codzienne działania wobec najuboższych zostały dostrzeżone i wyróżnione.

Ale w ŚDM włączamy się również na inne sposoby. Pomieszczenia Centrów Pomocy – sale konferencyjne, łaźnia czy kuchnia staną się domem dla blisko 150 pielgrzymów z Austrii, USA i RPA. Już teraz pracujemy pełną parą, by przyjąć ich jak najlepiej. W pomoc w przygotowaniu budynku włączyli się nawet bezdomni panowie ze świetlicy „U Ojca Pio” – z zapałem wyczyścili elewację budynku przy ul. Smoleńsk, umyli wszystkie krzesła w jadalni oraz pielęgnują kwiaty, by budynek był piękny, gdy zawitają w nim goście.

Pomocą młodym z całego świata będzie również służyć zaprzyjaźnione z Dziełem Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”. Na pierwszym piętrze budynku Centrum będzie się mieścił punkt pomocy medycznej, gdzie na potrzebujących wsparcia pielgrzymów przez całą dobę będą czekać lekarze-wolontariusze.

Nie oznacza to jednak, że na Światowe Dni Młodzieży Dzieło zostanie zamknięte. Pomoc osobom bez domu będzie udzielana przez cały czas, w końcu Dzieło to przede wszystkim ich dom.

Aktualności

Zostań naszym wolontariuszem!

Razem z nami możesz zaangażować się i „dać siebie" osobom, które kroczą na drodze powrotu do domu. Dołącz do wolontariuszy Dzieła Pomocy i wspieraj osoby bezdomne.

Czytaj więcej »