Czy wiesz, że bezdomność nie jest wyborem, bo każdy człowiek chce mieć dom? ...że w Polsce żyje ponad 30 tysięcy osób bezdomnych? ...że wychodzenie "z ulicy" to bardzo długi proces? Te fakty warto przypominać 14 kwietnia - w Dniu Ludzi Bezdomnych.

W Dziele Pomocy św. Ojca Pio jesteśmy z osobami bez domu na co dzień... słuchamy, towarzyszymy, wspieramy. Nasze codzienne spotkania utwierdzają nas w przekonaniu, że jest zbyt wiele mitów krążących wokół bezdomności.
Warto zatem, szczególnie dziś podkreślić, że...:

Nie ma jednej głównej przyczyny bezdomności, lecz raczej współwystępowanie wielu krytycznych zdarzeń w życiu człowieka, które w konsekwencji prowadzą do stanu wykluczenia.

Bezdomnych z wyboru nie ma, a dotknięci tym stanem chcą się z niego jak najszybciej wydostać.

W przypadku bezdomności długotrwałej (głębokiej) potrzebne są wieloaspektowe i długookresowe programy readaptacji społecznej.

Bezdomność dotyka także osób z wykształceniem średnim, a nawet wyższym.

Stereotypowe opinie i stygmatyzacja stanowią jedną z przyczyn pozostawania w bezdomności i prowadzą do nieodwracalnych zmian w strukturze osobowości i samooceny osoby bezdomnej.

Rodzina, mieszkanie (dom), praca, zdrowie – to wartości najczęściej wymieniane przez osoby bezdomne. Autorytetem dla większości ludzi bez domu jest osoba bez nałogów, rozumiejąca innych i gotowa im pomagać.

Osoby bezdomne to także kobiety i dzieci – grupa ta stanowi 25%.

Większość bezdomnych to ofiary. Niektórzy doświadczyli w dzieciństwie nadużyć albo przemocy.

Wiele osób bezdomnych ma pracę, ale minimalne zarobki nie wystarczają im na utrzymanie.

Bezdomni są jedną z najmniej groźnych grup w społeczeństwie. W przypadku przestępstw z reguły są ofiarami, a nie sprawcami.*

 

Obecnie ze wsparcia Dzieła Pomocy św. Ojca Pio korzysta około 1700 osób i rodzin bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością.
Wielu z podopiecznych Dzieła, podobnie jak Pan Zbigniew marzy by "być jak inni":
"Ludzie widzą, że jesteśmy brudni i bez pracy, ale w duszy mamy co innego. Też byłem na ulicy, ale codziennie, patrząc na czystych, siedzących w restauracjach ludzi myślałem o tym, że chcę żyć tak samo. To było takie skryte marzenie, by być jak inni"

 

 

*ŹRÓDŁO:
Dębski M., red. 2010. Problem bezdomności w Polsce. Gdańsk.
Przymeński A., 2008. Bezdomność w Polsce. Stan, uwarunkowania i tendencje rozwojowe problemu. W: Bezdomność: trudny problem społeczny. M. Duda, red. Kielce.
Nowakowska A., 2008. Społeczne postrzeganie bezdomności. Zjawisko stereotypizacji.
W: Oblicza bezdomności. M. Dębski, K. Stachura, red. Gdańsk.
Nóżka M., 2008. Styl życia bezdomnego człowieka. W: Oblicza bezdomności. M. Dębski, K. Stachura, red. Gdańsk.
Olech P., 2010. Zapobieganie bezdomności – prewencja celowa, systemowa oraz profilaktyka. Raport roczny. W: FORUM O bezdomności bez lęku. Ł. Browarczyk, M. Dębski, red. Gdańsk.
Oliwa-Ciesielska M. 2004. Piętno nieprzypisania. Studium o wyzwoleniu społecznym bezdomnych. Poznań

Aktualności

Pomocne zakupy

Jak pomóc osobom bezdomnym, nie wydając przy tym ani złotówki? To proste! Dzięki serwisom FaniMani.pl oraz Idea Fair Play wakacyjne zakupy są nie tylko wygodne, ale też wspierają najbardziej potrzebujących.

Czytaj więcej »