Czy wiesz, że bezdomność nie jest wyborem, bo każdy człowiek chce mieć dom? ...że w Polsce żyje ponad 30 tysięcy osób bezdomnych? ...że wychodzenie "z ulicy" to bardzo długi proces? Te fakty warto przypominać 14 kwietnia - w Dniu Ludzi Bezdomnych.

W Dziele Pomocy św. Ojca Pio jesteśmy z osobami bez domu na co dzień... słuchamy, towarzyszymy, wspieramy. Nasze codzienne spotkania utwierdzają nas w przekonaniu, że jest zbyt wiele mitów krążących wokół bezdomności.
Warto zatem, szczególnie dziś podkreślić, że...:

Nie ma jednej głównej przyczyny bezdomności, lecz raczej współwystępowanie wielu krytycznych zdarzeń w życiu człowieka, które w konsekwencji prowadzą do stanu wykluczenia.

Bezdomnych z wyboru nie ma, a dotknięci tym stanem chcą się z niego jak najszybciej wydostać.

W przypadku bezdomności długotrwałej (głębokiej) potrzebne są wieloaspektowe i długookresowe programy readaptacji społecznej.

Bezdomność dotyka także osób z wykształceniem średnim, a nawet wyższym.

Stereotypowe opinie i stygmatyzacja stanowią jedną z przyczyn pozostawania w bezdomności i prowadzą do nieodwracalnych zmian w strukturze osobowości i samooceny osoby bezdomnej.

Rodzina, mieszkanie (dom), praca, zdrowie – to wartości najczęściej wymieniane przez osoby bezdomne. Autorytetem dla większości ludzi bez domu jest osoba bez nałogów, rozumiejąca innych i gotowa im pomagać.

Osoby bezdomne to także kobiety i dzieci – grupa ta stanowi 25%.

Większość bezdomnych to ofiary. Niektórzy doświadczyli w dzieciństwie nadużyć albo przemocy.

Wiele osób bezdomnych ma pracę, ale minimalne zarobki nie wystarczają im na utrzymanie.

Bezdomni są jedną z najmniej groźnych grup w społeczeństwie. W przypadku przestępstw z reguły są ofiarami, a nie sprawcami.*

 

Obecnie ze wsparcia Dzieła Pomocy św. Ojca Pio korzysta około 1700 osób i rodzin bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością.
Wielu z podopiecznych Dzieła, podobnie jak Pan Zbigniew marzy by "być jak inni":
"Ludzie widzą, że jesteśmy brudni i bez pracy, ale w duszy mamy co innego. Też byłem na ulicy, ale codziennie, patrząc na czystych, siedzących w restauracjach ludzi myślałem o tym, że chcę żyć tak samo. To było takie skryte marzenie, by być jak inni"

 

 

*ŹRÓDŁO:
Dębski M., red. 2010. Problem bezdomności w Polsce. Gdańsk.
Przymeński A., 2008. Bezdomność w Polsce. Stan, uwarunkowania i tendencje rozwojowe problemu. W: Bezdomność: trudny problem społeczny. M. Duda, red. Kielce.
Nowakowska A., 2008. Społeczne postrzeganie bezdomności. Zjawisko stereotypizacji.
W: Oblicza bezdomności. M. Dębski, K. Stachura, red. Gdańsk.
Nóżka M., 2008. Styl życia bezdomnego człowieka. W: Oblicza bezdomności. M. Dębski, K. Stachura, red. Gdańsk.
Olech P., 2010. Zapobieganie bezdomności – prewencja celowa, systemowa oraz profilaktyka. Raport roczny. W: FORUM O bezdomności bez lęku. Ł. Browarczyk, M. Dębski, red. Gdańsk.
Oliwa-Ciesielska M. 2004. Piętno nieprzypisania. Studium o wyzwoleniu społecznym bezdomnych. Poznań

Aktualności

Poszukujemy pracownika

POSZUKUJEMY TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO, który pomoże nam realizować naszą misję w Centrum Integracji Społecznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Czytaj więcej »