...zdrowy Duch - to nazwa projektu, który we współpracy ze Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei oraz Strażą Miejską Miasta Krakowa realizuje Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Celem projektu jest profilaktyka i promocja zdrowia w środowisku osób bezdomnych.

W ostatnim czasie znacznie zwiększyła się liczba osób korzystających z garderoby w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk. Osoby potrzebujące pytają przede wszystkim o ciepłe kurtki, buty... i nic w tym dziwnego zbliża się zima. Oprócz pomocy doraźnej i specjalistycznej, która na co dzień jest udzielana w Dziele Pomocy św. Ojca Pio, pracownicy Punktu Konsultacyjnego Dzieła, zadbali również o to, by osoby bezdomne "wyposażyć" w wiedzę, która ułatwi przygotowanie się do zimy - najtrudniejszego okresu w bezdomności. Od 1 lipca 2014 roku Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje projekt "W zdrowym ciele, zdrowy Duch!", w ramach którego:

  • Odbędą się szkolenia dla osób bezdomnych:
    1. Warsztat edukacyjny dot. bezpieczeństwa publicznego w środowisku osób bezdomnych – realizowany przy współpracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa
    2. Warsztat edukacyjny dot. profilaktyki i promocji zdrowia – realizowany przy współpracy przedstawicieli Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
    3. Podstawowy kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, który poprowadzą ratownicy medyczni.
  • Wśród osób bezdomnych rozpropagowana zostanie idea karty ICE. Karta ta to dokument z podstawowymi danymi osobowymi właściciela karty, jak również z danymi osoby, którą należy powiadomić w przypadku zagrożenia życia nieprzytomnego właściciela karty – osoby bezdomnej. Z uwagi na fakt samotności osób bezdomnych oraz brak kontaktu z rodzinami, na kartach ICE rozdawanych w ramach projektu, pojawią się również dane kontaktowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. W trakcie realizacji projektu pilotażowo zostanie wydanych ok. 100 kart ICE dla osób korzystających z pomocy Dzieła.

Projekt "W zdrowym Ciele, zdrowy Duch!" jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 lipca 2014 do 30 listopada 2014r.

Aktualności

Zostań naszym wolontariuszem!

Razem z nami możesz zaangażować się i „dać siebie" osobom, które kroczą na drodze powrotu do domu. Dołącz do wolontariuszy Dzieła Pomocy i wspieraj osoby bezdomne.

Czytaj więcej »