W liturgiczne wspomnienie naszego Patrona – św. Ojca Pio – we wtorek, 23 września, świętowaliśmy jubileusz 10-lecia działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Była wspólna Eucharystia, koncert, czas na wspomnienia i podsumowania.

Świętowanie rozpoczęła wspólna Msza Święta w kościele Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie. Eucharystii przewodniczył o. Jerzy Uram, a kazanie wygłosił Wikariusz Prowincjalny o. Tomasz Protasiewicz, który powiedział, że „Ojciec Pio działa dalej wystarczy przyjść na ul. Smoleńsk 4 czy Loretańską 11, do Dzieła Pomocy, gdzie czuć Jego obecność”. Świętowanie zakończył koncert Góralskiej Orkiestry Młodzieżowej ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, na który licznie przybyli podopieczni Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Zaczęło się od… baraków

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego w 2004 roku. Główna działalność pomocowa Dzieła sprowadzała się wtedy do wydawania chleba i gorącej herbaty oraz prowadzenia łaźni – wszystko to odbywało się w dwóch plastikowych barakach, umiejscowionych w ogrodach kapucyńskich. – Myślałem: Jak coś robić, to porządnie, a tu coś takiego – wspomina ojciec Henryk. – Ale już wtedy naszym celem było stworzenie Centrum Pomocy – miejsca, gdzie będzie możliwa zmiana. Nie chodziło o to, by wydawać więcej bułek, ale by ludzie nie musieli po te bułki przychodzić. Dzięki nawiązaniu współpracy z Siostrami Felicjankami i funduszom z 1% podatku, udało się wybudować dwa profesjonalne Centa Pomocy. W 2010 roku powstało Centrum przy ul. Loretańskiej z Punktem Konsultacyjnym (w którym wsparciem służą pracownicy socjalni, doradca zawodowy, prawnicy) i Poradnią Psychiatryczno-Psychologiczną. W 2013 roku otwarte zostało Centrum przy ul. Smoleńsk, gdzie świadczona jest pomoc doraźna – funkcjonuje tu łaźnia, pralnia, garderoba, jadłodajnia, ambulatorium, prężnie działają tu również grupy wsparcia i doradztwo zawodowe.

Dzieło dziś

Szacuje się, że w Krakowie przebywa około 2000 osób bezdomnych. Na dzień dzisiejszy ponad połowa z nich korzysta z pomocy Centrów i dąży do pokonania trudności. To pokazuje, że wypracowany „system” pomocy działa. Dlaczego? Wsparcie doraźnie i specjalistyczne w Centrach uzupełnia równie ważne wsparcie grupowe – w Dziele Pomocy działa pięć grup wsparcia (Zielona Mila AA, Spotkania przy Dzbanie, Klub Sportowy PIOrun, Dyskusyjny Klub Filmowy „Loretanian”, Spotkania Rodzin). Dzieło realizuje też projekt mieszkań wspieranych, w ramach którego osoby i rodziny bezdomne pod opieką pracowników Dzieła uczą się samodzielności (m. in. wydatkowania pieniędzy, komunikacji). W chwili obecnej Dzieło prowadzi 2 mieszkania wspierane na terenie Krakowa oraz jeden dom wspierany poza miastem. Dzięki tak wszechstronnemu wsparciu możliwe staje się wspólne pokonywanie wieloaspektowego problem jakim jest bezdomność.
– Mamy nadzieje, że dzisiaj, patrząc jak dzięki pomocy Dzieł pan Bogusław znajduje prace czy pani Ania wynajmuje mieszkanie, darczyńcy, dzięki którym udało się wybudować Centra Pomocy, są dumni. To Dzieło jest także ich – mówi Jolanta Kaczmarczyk, zastępca dyrektora Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Wybiegając w przyszłość

W duchu pokory idźmy naprzód z sercem wzniesionym ku górze – tymi słowami św. Ojciec Pio zakończył swoje przemówienie podczas otwarcia Domu Ulgi w Cierpieniu, w 1956 roku. Naprzód idzie także Dzieło Pomocy. Sortowania odzieży i gospodarstwo rolne, prowadzone przez osoby bezdomne – to plany na przyszłość, i to nieodległą… Jest już bowiem miejsce – 4-hektarowe gospodarstwo pod Krakowem, które Dzieło otrzymało do dyspozycji. Będzie to pierwszy z projektów ekonomii społecznej, realizowany przez Dzieło.
Planujemy również rozwój projektu mieszkań wspieranych na terenie Krakowa. Chcemy otworzyć kolejne lokale i tym samym zwiększać szanse osób bezdomnych na usamodzielnienie się – mówi Jolanta Kaczmarczyk. 

Aktualności

Zostań naszym wolontariuszem!

Razem z nami możesz zaangażować się i „dać siebie" osobom, które kroczą na drodze powrotu do domu. Dołącz do wolontariuszy Dzieła Pomocy i wspieraj osoby bezdomne.

Czytaj więcej »