Gdzie można uzyskać schronienie lub zjeść ciepły posiłek? - na te i wiele innych pytań udzielają odpowiedzi pracownicy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Punkcie Informacyjnym, który od czerwca działa w Centrum przy ul. Smoleńsk 4.

"Zapraszamy we wtorki i piątki w godz. 12.00-15.00" - czytamy na drzwiach pokoju, w którym odbywają się spotkania informacyjne. I rzeczywiście w tym czasie do Punktu może przyjść każda osoba bezdomna lub zagrożona bezdomnością. Dyżurujący tu pracownik Dzieła Pomocy udziela informacji o dostępnych formach wsparcia doraźnego i specjalistycznego na terenie Krakowa. Głównym jednak celem indywidualnych spotkań w Punkcie jest motywowanie osób bezdomnych do podjęcia starań o zmianę sytuacji życiowej.
Do tej pory z pomocy Punktu skorzystało 57 osób.

Działalność Punktu Informacyjnego jest częścią projektu: „Wsparcie działań o charakterze osłonowym (szczególnie w okresie jesienno-zimowym), zapobiegających degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich, w szczególności poprzez zapewnienie wyżywienia, środków higieny i niezbędnej odzieży”.

Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

 

 

 

Aktualności

Zostań naszym wolontariuszem!

Razem z nami możesz zaangażować się i „dać siebie" osobom, które kroczą na drodze powrotu do domu. Dołącz do wolontariuszy Dzieła Pomocy i wspieraj osoby bezdomne.

Czytaj więcej »